I ♥ De Slempers ♣ ♦ ♠

Bridgebond

Het District Utrecht NBB organiseert elk seizoen PARENCOMPETITIES 2016/2017. Deze parencompetities geven u de kans in een gezellige sfeer overdag eens tegen andere spelers te spelen.

Deze aankondiging betreft zowel de OPEN PAREN competitie, de GEMENGDE PAREN competitie, deSENIOREN PAREN competitie en de DAMES PAREN competitie.

Daarnaast is informatie over de DISTRICTS BEKERCOMPETITIE voor CLUBS gegeven.

DAMES PARENCOMPETITIE

Voor alle leeftijden, maar vanzelfsprekend alleen toegankelijk voor dames.

De damesparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag

Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht

Kosten: €45 per paar; LET OP: te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

Data:

25 oktober, 15 november, 13 december 2016 en 10 januari, 7 maart en 4 april 2017

 

GEMENGDE PARENCOMPETITIE

Elk paar kan meespelen, ongeacht de speelsterkte, maar een paar dient wel uit een dame en een heer te bestaan.

Er is geen boven- en geen ondergrens voor het spelniveau.

Deze competitie wordt gehouden op drie zaterdagen, waarbij 2 x 20 spellen worden gespeeld onderbroken door een lunch (voor eigen rekening).

Tijd: 11:00 – uiterlijk 17:00

Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen

Kosten: €35 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

Data:  19 november 2016 en 14 januari en 18 februari 2017

De winnaars van de HK krijgen een ‘vrijkaartje’ voor de halve finale NK Gemengde Paren op za 11 maart (halve fin.) – De finale is op zo 12 maart 2017

 

OPEN PARENCOMPETITIE

Open voor alle speelsterktes, behalve voor paren met rechten voor 1ste of 2de divisie of MK Bondsparencompetitie.

Deze competitie wordt gespeeld op zes zondagmiddagen

Tijd: 12:30 – uiterlijk 16:30)

Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen

Kosten: €40 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB.

Data:

2 oktober, 6 november, 11 december 2016 en 22 januari, 12 februari en 19 maart ‘17

De landelijke promotiewedstrijd naar de 2de divisie is op zo 21 mei 2017.

 

SENIOREN PARENCOMPETITIE

Zes keer kunt u zich in de wintermaanden in een gezellige groep 59+ (geboren vóór 1 jan 1958) met ‘andere’ senioren’ meten. Er worden 28 spellen gespeeld in 3 of 4 lijnen.

De seniorenparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag

Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht

Kosten: €50 per paar; LET OP: te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

Data:

4 oktober, 1 en 29 november 2016 en 17 januari, 14 februari en 21 maart 2017

Het NK seniorenparen is op zondag 30 april 2017.

 

Wie kunnen met de parencompetities meedoen?
Binnen de per competitie genoemde voorwaarden, kan ieder lid van de NBB, lid van een club in het district Utrecht meedoen. Ook spelers die NBB-lid zijn via Stepbrige of Berry's internet club (BIC) of ondersteunend NBB-lid zijn én in het District Utrecht woonachtig zijn, zijn van harte welkom.
U kunt ook een paar vormen met een speler uit een andere club of een ander district. Kortom, allerlei combinaties zijn mogelijk zolang één van beide spelers lid is van een club uit het district óf als NBB lid woonachtig is in het District Utrecht. Indien dit niet het geval is, bent u toch ook nog van harte welkom indien in uw eigen District de desbetreffende parencompetitie niet wordt georganiseerd.

Vervanging

Indien u drie respectievelijk zes keer spelen te veel vindt, of een keer met vakantie bent, kunt u zich een of meer keren laten vervangen door een ander paar of andere speler, mits dat paar of speler niet veel sterker is (ter beoordeling van de WL). 

Opgemerkt moet worden dat we van de NBB toestemming hebben gekregen om de regeling dat u met invallers een score krijgt van minimaal 3% lager en maximaal 3% hoger dan uw eigen gemiddelde, toe te passen. U kunt dus met een gerust hart een invaller meenemen (of een heel paar voor u laten invallen), ook al is hij of zij wat slechter dan uw eigen partner of speelt u voor het eerst met elkaar en dreigen er wat (bied)misverstanden. 
De gevolgen van een slechte score door een invaller zijn door dit systeem minimaal (zie ookhttp://www.nbbclubsites.nl/district/2 >> (linker kolom)  “Parencompetities 2016-2017” en daarin Parencomp. reglementen).

 

Opgave / inschrijving Parencompetities

Opgave bij grote voorkeur via mijnNBB (www.bridge.nl – rechts bovenaan), maar indien u echt niet met computers kunt omgaan, via Ciska Zuur ciska.zuur@gmail.com of 030 228 1121.

Indien u vorig jaar heeft meegedaan aan de desbetreffende competitie, moet u zich inschrijven voor de klasse die u vorig jaar heeft gespeeld, tenzij u gedegradeerd of gepromoveerd bent.

Spelers die nog nooit of langere tijd geleden aan de desbetreffende competitie hebben deelgenomen, kunnen zich alleen inschrijven voor de laagste klasse. Indien zij zich daar (veel) te sterk voor achten, dat graag onder ‘opmerkingen’ vermelden. Op basis van rating en MP wordt bezien of u in een hogere klasse geplaatst kunt worden.

Zie voor hulp op www.nbbclubsites.nl/district/2 onder ‘Parencompetities 2016-2017’ (linker kolom) en dan onder ‘inschrijven parencompetities en pop ups’

DISTRICTS BEKERCOMPETITIE VIERTALLEN

Ook in het jaar 2016-2017 wordt er weer om de Districtsbeker (viertallen) gestreden.

Deze competitie staat open voor álle verenigingen en álle leden daarvan binnen het district Utrecht. Er zijn geen beperkingen qua speelsterkte.

 

De loting zal plaatsgevonden na afloop van de Vrijwilligersdrive 18 september 2016

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

·       Elke vereniging van ons district mag één viertal inschrijven

·       In elke ronde mag de samenstelling van het viertal desnoods geheel gewijzigd worden; 
er zijn dus geen “invallers” nodig en bij inschrijving behoeven geen namen opgegeven te worden, maar …

·       Alle spelers van het viertal moeten lid zijn van de vereniging waarvoor ze uitkomen

·       Spelers die van meer verenigingen lid zijn, kunnen maar voor één vereniging uitkomen

·       Er zijn geen voorwaarden voor de speelsterkte; elke vereniging màg zijn sterkste spelers opstellen

·       Van het Bestuur van het District Utrecht moet in elk paar minstens één bestuurslid deelnemen.

·       Een wedstrijd wordt door het team dat als bovenste vermeld staat, georganiseerd.

·       Een wedstrijd bestaat uit 24 spellen en elke maand wordt één ronde gespeeld

·       Plaats en tijdstip worden door de beide teams in onderling overleg vastgesteld. Dat mag op een clubavond zijn, maar ook bij een van de teamleden thuis of in de wachtkamer 1e klasse van het Centraal Station in Amsterdam. De enige voorwaarde is dat een wedstrijd in de vastgestelde maand wordt gespeeld

·       De competitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem; de winnaar (IMP) gaat door naar de volgende ronde

·       Let op: een wijziging t.o.v. vorige jaren is dat in de eerste ronde zo mogelijk geen bye is en de vervolgronden worden opgevuld met de ‘beste verliezers’

 

Opgave / inschrijving / nadere inlichtingen Districtsbekercompetitie Viertallen:

Jan Peter Pals, * palsjanpeter@gmail.com of ( 030 228 11 21