I ♥ De Slempers ♣ ♦ ♠

Nieuw lid

We mogen Fred Verbakel uit Zeist welkom heten als nieuw lid van onze bridgeclub. We wensen hem veel succes en speelplezier toe op de vrijdagavond.

Jubileum bridgedrive

Zaterdag 28 april 2018 vieren we ons 20-jarig bestaan. De lustrumcommissie heeft een mooie locatie uitgezocht waar we een bridgedrive houden: Oud London, Woudenbergseweg 52 in Zeist. Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

10.00 - 10.15 inloop

10.15 - 11.00 uur koffie met gebak

11.00 uur aanvang bridgedrive

12.30 uur uitgebreide lunch

14.30 uur vervolg bridgedrive

15.00 - 17.00 uur prijsuitreiking en naborrelen

De leden krijgen ieder een mail om aan te geven of ze wel of niet aanwezig kunnen zijn. Graag uiterlijk voor 1 maart reageren op deze uitnodiging. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

Rapport ten behoeve van sportverenigingen

We kregen als sportvereniging het rapport aangeboden over seksuele intimidatie in de sport, met het verzoek om dit bij de leden onder de aandacht te brengen. Gelet op de lijvigheid van dit document hebben we er voor gekozen om het digitaal aan te leveren op onze site.

Geslaagde Nieuwjaarsdrive 2018

De Nieuwjaarsdrive 2018 was weer zeer geslaagd. Lia Barnhoorn en Hannie Roelofsen hadden van te voren geregeld dat iedereen wat meenam voor het souper en samen met Willy Doornekamp leidden zij het in goede banen na de drive die we daaraan vooraf speelden. De sfeer was gezellig en we toostten op en mooi en gezond 2018.

O

Ria en Leo scoorden het hoogst tijdens de drive met 63,48%. Een ieder kon die avond ‘een gokje’ wagen tijdens het bieden en het uitspelen. Er stond immers niets op het spel. De volledige uitslag:

1. Leo en Ria Wildeman 63,48%

2. Dorith van Delft en Annelies Op ten Noort 62,50%

3. Jan en Els Nieuwenhuis 60,85%

4. Betsie van Breen en Maja Bezemer

5. Diny Verboom en Frans Zuiderhoek 56,89%

6. Herman Thoss en Elsa Wijsman 55,29%

7. Jannie de Vries en Emmy Janssens 54,87%

8. Willy Doornekamp en Hannie Roelofsen 54,06%

9. Tonny Rijkenhuizen en Marianne van Luijn 52,68%

10. Lia Barnhoorn en Alyde Touwen 51,96%

11. Henk Visser en Henny Visser 51,36%

12. Dolf van Dam en Adrie van Die 49,68

13. Yvonne Santing en Iet van Oorschot 49,18%

14. Bert van Hilde van Ee 46.75

15. Bert Vinkenbirg en Nienke Lettinga 42,39%

16. Iris Hooijer en Marijke Waanders 41,35%

17. Mari en Conny Vuijk 37,50%

18. Peter Cornelissen en Lia Bruijnes 35,67

19. Lidy van den Heetcamp en Trudy van Vulpen 29,61%

De prijzen gingen naar Ria & Leo en Dolf & Adrie.

Volgende week vrijdag 12 januari spelen we de e zitting van de nieuwe competitieronde.

Vrijdag 22 december gewone competitieavond!

Op 22 december stond een Kerstdrive gepland. In de laatste bestuursvergadering in oktober is besloten dat we op deze avond een reguliere competitieavond spelen. Hiermee voorkomen we dat het seizoen uitloopt tot in juni én de geplande drive zat erg kort op de Nieuwjaarsdrive op vrijdag 5 januari 2018.

Fokke en Sukke

Sintdrive 2017

Op vrijdag 1 december 2017

Dat kon iedereen zien

Was er bij bridgeclub De Slempers weer een evenement

Maar de secretaris vertrouwde het voor geen cent

Was alles wel goed geregeld

En was Sinterklaas en zijn pietermannen wel besteld?

Gelukkig waren er op de jaarvergadering goede afspraken gemaakt

En zorgde de penningmeester dat de zoektocht werd gestaakt

Zo’n veertig leden gaven acte de présence

En die kregen die avond een mooie kans

Om een keer met een andere partner te spelen

Dat ging zeker niet vervelen

Hilde en Yvonne hadden van Sint en Piet een grote zak gekregen

En daarin was voor iedereen een letter en een halve kaart gelegen

De andere helft was al snel gevonden

En konden we starten met de eerste ronde

Dat ging niet zomaar van een leien dak

Het was vooral de eerste bieding die menigeen enorm opbrak

Een slag erbij, een doublet of zelfs van kaarten ruilen

In dit geval stond ons het lachen nader bij dan het huilen

Na zes ronden met een spel of drie

Kwamen de winnaars uit de bus: Eveline Treels en Adrie van Die

Hilde en Yvonne de Sint geeft jullie voor deze drive een tien

En voor iedereen een prettige Sinterklaas-avond-weekend bovendien.

Sinterklaas

Belangrijkste punten uit de Algemene Ledenvergadering

Benoeming nieuwe kascommissie

Leo Wildeman zal dit jaar de kascommissie verlaten. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor de verrichte inspanningen. Er wordt een derde lid gezocht om de continuïteit te waarborgen. Marijke Blom stelt zich beschikbaar. De leden stemmen in met de nieuwe samenstelling van de kascommissie

Contributie 2018-2019

De penningmeester ziet geen aanleiding om de contributie te verhogen ( noch te verlagen!). De leden stemmen er mee in.

Bestuurssamenstelling

Adrie van Die is gedurende 4 jaar lid van het bestuur, een jaar als secretaris, 3 jaar als penningmeester. Als er iemand zich als kandidaat aanmeldt, zou hij graag zijn taak beëindigen. Er zijn geen gegadigden, mocht dit in de loop van het jaar toch gebeuren, zal er een ingelaste ledenvergadering nodig zijn om de nieuwe penningmeester te benoemen. Dini Sas meldt dat zij al sinds 2003 in verschillende functies in het Bestuur zit. Zou graag volgend jaar ook aftreden.

Benoeming lustrumcommissie

Volgend jaar bestaan we 20 jaar. Het vorige lustrum hebben we gevierd met een Indische buffet in Hoenderdaal restaurant. Deze keer melden Bert van Ee, Iris Hooijer en Dorith van Delft zich aan om een voorstel te bedenken hoe dit heugelijke feit te herdenken.

Sintdrive en Nieuwjaarsdrive

Voor de Sintdrive melden Hilde van Ee en Yvonne Santing zich aan. Hilde merkt op dat het wel altijd dezelfde leden zijn die iets actiefs doen in de vereniging en doet hierbij een oproep aan de minder actieve leden om een volgende keer zich ook eens beschikbaar te stellen. Voor de Nieuwjaarsdrive melden Lia Barnhoorn, Hannie Roelofsen en Willy Doornekamp zich aan. Waarvoor dank.

Rondvraag

Hannie Roelofsen vraagt hoe we nieuwe leden kunnen werven. De voorzitter wijst op de introductiedrive op 23 maart 2018. Hij doet tevens een oproep aan de leden om er alvast over na te denken wie ze gaan uitnodigen.

Het Ruitenboertoernooi, zowel als de ALV zullen als competitiedag in het wedstrijdrooster worden opgenomen.

Hoe hoort ‘t eigenlijk?

Ga hiervoor naar de website van de NBB en bekijk de film.

Belangrijke mededelingen uit de bestuursvergadering

Maandagavond 23 oktober hield het bestuur een vergadering o.a. ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 17 november a.s. De belangrijkste punten die ter tafel kwamen:

Op 22 december stond een Kerstdrive gepland. Op deze avond spelen we een reguliere competitieavond. Hiermee voorkomen we dat het seizoen uitloopt tot in juni én deze avond zit erg kort op de Nieuwjaarsdrive op vrijdag 5 januari 2018.

Voor de verschillende evenementen, zoeken we nog vrijwilligers die ook graag iets voor de club willen doen maar daar niet te veel tijd aan willen te besteden. Opgave is mogelijk bij 1 van de bestuursleden. Het zou mooi zijn als we voor de ALV de opgaven binnen hebben zodat we dit niet meer op de agenda hoeven te zetten!

Daarnaast komt de bestuursfunctie van penningmeester vrij en Adrie vindt het niet erg dat hij zijn functie, die hij gedurende drie jaar voortreffelijk heeft uitgevoerd, aan een nieuw bestuurslid moet overdragen. Opgave kan ook bij 1 van de bestuursleden. Volgend jaar komen er zelfs drie bestuursfuncties vrij. Voorts zoeken we voor de kascommissie een lid die als reserve kan optreden en in 2018 daadwerkelijk een kascontrole gaat doen.

De te organiseren evenementen:

Sinterklaasdrive - 1 a 2 leden (1 december 2017)

Nieuwjaarsdrive 1 a 2 leden (5 januari 2018)

Lustrumcommissie 2 a 3 leden

Het 20-jarig lustrum vieren we op zaterdag 28 april 2018.

Op vrijdag 23 maart 2018 houden we de introductiedrive. Ieder lid speelt die avond met een zelf meegebrachte introducee. Zet u deze data al vast in uw agenda?

Nieuwe leden

We mogen na de gebruikelijke kennismaking tijdens een aantal speelavonden vier nieuwe leden verwelkomen op de club: Emmy Janssens, Hannie van Kippersluis en Anita Claessens, allen uit Zeist en Diny Verboom uit Driebergen. We wensen hen veel bridgeplezier toe bij onze club.