I ♥ De Slempers ♣ ♦ ♠ Driebergen

Bridgeclub sinds 17 april 1998

Sintdrive 2017

Op vrijdag 1 december 2017
Dat kon iedereen zien
Was er bij bridgeclub De Slempers weer een evenement
Maar de secretaris vertrouwde het voor geen cent
Was alles wel goed geregeld
En was Sinterklaas en zijn pietermannen wel besteld?
Gelukkig waren er op de jaarvergadering goede afspraken gemaakt
En zorgde de penningmeester dat de zoektocht werd gestaakt
Zo’n veertig leden gaven acte de présence
En die kregen die avond een mooie kans
Om een keer met een andere partner te spelen
Dat ging zeker niet vervelen
Hilde en Yvonne hadden van Sint en Piet een grote zak gekregen
En daarin was voor iedereen een letter en een halve kaart gelegen
De andere helft was al snel gevonden
En konden we starten met de eerste ronde
Dat ging niet zomaar van een leien dak
Het was vooral de eerste bieding die menigeen enorm opbrak
Een slag erbij, een doublet of zelfs van kaarten ruilen
In dit geval stond ons het lachen nader bij dan het huilen
Na zes ronden met een spel of drie
Kwamen de winnaars uit de bus: Eveline Treels en Adrie van Die
Hilde en Yvonne de Sint geeft jullie voor deze drive een tien
En voor iedereen een prettige Sinterklaas-avond-weekend bovendien.

Sinterklaas

Belangrijkste punten uit de Algemene Ledenvergadering

Benoeming nieuwe kascommissie

Leo Wildeman zal dit jaar de kascommissie verlaten. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor de verrichte inspanningen. Er wordt een derde lid gezocht om de continuïteit te waarborgen. Marijke Blom stelt zich beschikbaar. De leden stemmen in met de nieuwe samenstelling van de kascommissie

Contributie 2018-2019

De penningmeester ziet geen aanleiding om de contributie te verhogen ( noch te verlagen!). De leden stemmen er mee in.

Bestuurssamenstelling

Adrie van Die is gedurende 4 jaar lid van het bestuur, een jaar als secretaris, 3 jaar als penningmeester. Als er iemand zich als kandidaat aanmeldt, zou hij graag zijn taak beëindigen. Er zijn geen gegadigden, mocht dit in de loop van het jaar toch gebeuren, zal er een ingelaste ledenvergadering nodig zijn om de nieuwe penningmeester te benoemen. Dini Sas meldt dat zij al sinds 2003 in verschillende functies in het Bestuur zit. Zou graag volgend jaar ook aftreden.

 Benoeming lustrumcommissie

Volgend jaar bestaan we 20 jaar. Het vorige lustrum hebben we gevierd met een Indische buffet in Hoenderdaal restaurant. Deze keer melden Bert van Ee, Iris Hoyer en Dorith van Delft zich aan om een voorstel te bedenken hoe dit heugelijke feit te herdenken.

Sintdrive en Nieuwjaarsdrive

Voor de Sintdrive melden Hilde van Ee en Yvonne Santing zich aan. Hilde merkt op dat het wel altijd dezelfde leden zijn die iets actiefs doen in de vereniging en doet hierbij een oproep aan de minder actieve leden om een volgende keer zich ook eens beschikbaar te stellen. Voor de Nieuwjaarsdrive melden Lia Barnhoorn, Hannie Roelofsen en Willy Doornekamp zich aan. Waarvoor dank.

Rondvraag

Hannie Roelofsen vraagt hoe we nieuwe leden kunnen werven. De voorzitter wijst op de introductiedrive op 23 maart 2018. Hij doet tevens een oproep aan de leden om er alvast over na te denken wie ze gaan uitnodigen.
Het Ruitenboertoernooi, zowel als de ALV zullen als competitiedag in het wedstrijdrooster worden opgenomen.

Hoe hoort ‘t eigenlijk?

Ga hiervoor naar de website van de NBB en bekijk de film.

Belangrijke mededelingen uit de bestuursvergadering

Maandagavond 23 oktober hield het bestuur een vergadering o.a. ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 17 november a.s. De belangrijkste punten die ter tafel kwamen:

Op 22 december stond een Kerstdrive gepland. Op deze avond spelen we een reguliere competitieavond. Hiermee voorkomen we dat het seizoen uitloopt tot in juni én deze avond zit erg kort op de Nieuwjaarsdrive op vrijdag 5 januari 2018.

Voor de verschillende evenementen, zoeken we nog vrijwilligers die ook graag iets voor de club willen doen maar daar niet te veel tijd aan willen te besteden. Opgave is mogelijk bij 1 van de bestuursleden. Het zou mooi zijn als we voor de ALV de opgaven binnen hebben zodat we dit niet meer op de agenda hoeven te zetten!

Daarnaast komt de bestuursfunctie van penningmeester vrij en Adrie vindt het niet erg dat hij zijn functie, die hij gedurende drie jaar voortreffelijk heeft uitgevoerd, aan een nieuw bestuurslid moet overdragen. Opgave kan ook bij 1 van de bestuursleden. Volgend jaar komen er zelfs drie bestuursfuncties vrij. Voorts zoeken we voor de kascommissie een lid die als reserve kan optreden en in 2018 daadwerkelijk een kascontrole gaat doen.

De te organiseren evenementen:

Sinterklaasdrive - 1 a 2 leden (1 december 2017)

Nieuwjaarsdrive 1 a 2 leden (5 januari 2018)

Lustrumcommissie 2 a 3 leden

Het 20-jarig lustrum vieren we op zaterdag 28 april 2018.

Op vrijdag 23 maart 2018 houden we de introductiedrive. Ieder lid speelt die avond met een zelf meegebrachte introducee. Zet u deze data al vast in uw agenda?

Nieuwe leden

We mogen na de gebruikelijke kennismaking tijdens een aantal speelavonden vier nieuwe leden verwelkomen op de club: Emmy Janssens, Hannie van Kippersluis en Anita Claessens, allen uit Zeist en Diny Verboom uit Driebergen. We wensen hen veel bridgeplezier toe bij onze club.

Els en Jan winnen ook de 4e zomeravondbridge 2017

1 Jan Nieuwenhuis & Els Nieuwenhuis 67,76103,011

2 Diny de Jong & Corrie Njio 65,73126,29
3 Betsie van Breen & Leonard Jonker 62,3199,78
4 Lia Barnhoorn & Alyde Touwen 57,55110,56
5 Peter Cornelissen & Lia Bruijnes 55,10105,85
6 Leo Wildeman & Ria Wildeman 49,6979,53
7 Bert van Ee & Hilde van Ee 49,2294,52
8 Joke Verhoef & Jannie de Vries 47,8176,5-
9 Adrie van Die & Nienke Lettinga 39,2275,3-
10 Marianne van Luijn & Iris Hooijer 28,2943,0-
11 Wil van Arnhem & Loes Mantel 23,7538,0-

Els en Jan winnen de 3e zomeravondbridge 2017

1A4 Jan Nieuwenhuis & Els Nieuwenhuis 67,23225,912

2A2 Marijke Blom & Coby Kragten 59,29199,211

3A7 Lia Barnhoorn & Angela Brouwer 58,07187,010

4A3 Frans Zuiderhoek & Sylvia Scheepmaker 58,07195,19

5A5 Betsie van Breen & Maja Bezemer 53,93181,27

6A6 Bert Vinkenborg & Leonard Jonker 52,68177,06 

7A12 Dorith van Delft & Iris Hooijer 51,82174,15 

8A1 Greetje Gerritsen & Jan Rozema 47,65160,14

9A13 Han Fontijne & Tineke Fontijne 47,59159,9-

10A11 Dini Sas & Tonny Rijkenhuizen 47,44159,42

11A16 Joke de Vlieger & Gerrit Wammes 46,58150,0-

12A15 Joke Verhoef & Jannie de Vries 46,07154,8-

13A8 Diny van Verboom & Dolf van Dam 46,04154,7-

14A9 Willy Doornekamp & Hannie Roelofsen 44,14148,3-

15A14 Lidy van den Heetcamp & Trudy van Vulpen 43,93147,6-

16A10 Iet van Oorschot & Yvonne Santing 30,00100,8-

Belangrijkste mededelingen uit de bestuursvergadering 

Het bestuur vergaderde vrijdag 11 augustus. De belangrijkste punten uit dit overleg: 

We voeren de nieuwe spelregels bij onze vereniging in op 1 januari 2018. De arbiters kunnen zich dan in de komende periode verdiepen in de nieuwe materie en deze toepassen bij hun beslissingen.

Op 14 april 2018 bestaat de vereniging 20 jaar. We hebben als datum zaterdag 28 april geprikt om dit lustrum te vieren. We komen er in de ALV-vergadering op terug om te kijken wie er interesse heeft om dit te organiseren.

Zeven leden hebben nog niet aangegeven met wie ze het volgende seizoen willen spelen. Zij krijgen per mail een reminder.

De vereniging is financieel gezond Het aantal leden loopt gestaag terug en zit nu op 52 leden. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.

Ria en Leo winnen 2e zomeravondbridge 2017       

      
1A5Leo Wildeman & Ria Wildeman 58,59 225,016
2A15Dorith van Delft & Annelies Op ten Noort 58,07 223,014
3A3Marijke Blom & Coby Kragten 57,55 221,013
4A7Jan Nieuwenhuis & Els Nieuwenhuis 57,03 219,011
5A13Diny de Jong & Corrie Njio 55,21 212,09
6A16Betsie van Breen & Maja Bezemer 54,95 211,08
7A2Greetje Gerritsen & Jan Rozema 52,86 203,07
8A18Fons Marlet & Hannie Roelofsen 52,60 202,06
9A17Joke de Vlieger & Gerrit Wammes 52,34 201,0-
10A6Dolf van Dam & Adrie van Die 50,78 195,03
11A9Dini Sas & Tonny Rijkenhuizen 50,52 194,02
12A10Angela Brouwer & Lia Barnhoorn 49,74 191,01
13A12Iet van Oorschot & Yvonne Santing 46,88 180,0-
14A4Frans Zuiderhoek & Diny Verboom 46,09 177,0-
15A14Iris Hooijer & Marianne van Luijn 45,83 176,0-
16A1Lidy van den Heetcamp & Trudy van Vulpen 41,67 160,0-
17A11Marijke Schimmel & Wil van Arnhem 37,24 143,0-
18A8Bert van Ee & Hilde van Ee 32,03 123,0-

Dolf en Adrie winnen 1e zomeravondbridge 2017       

      
1A1Dolf van Dam & Adrie van Die 58,68 169,013
2A3Bert Vinkenborg & Leonard Jonker 56,94 164,011
3A13Hannie Roelofsen & Fons Marlet 55,90 161,010
4A10Dorith van Delft & Annelies Op ten Noort 55,21 159,09
4A6Jannie de Vries & Corrie Werdler 55,21 159,09
6A8Bert van Ee & Hilde van Ee 53,47 154,06
7A12Gerrit Wammes & Joke de Vlieger 50,35 145,0-
8A2Betsie van Breen & Maja Bezemer 49,65 143,03
9A7Else Vinkenborg & Evi Mevissen 49,31 142,01
10A9Marijke Blom & Coby Kragten 47,57 137,0-
11A5Lia Barnhoorn & Angela Brouwer 46,18 133,0-
12A4Tonny Rijkenhuizen & Dini Sas 43,06 124,0-
13A14Lidy van den Heetcamp & Trudy van Vulpen 40,28 116,0-
14A11Marianne van Luijn & Iris Hooijer 38,19 110,0-


Zomeravondbridge op alle vrijdagen in augustus

Alle vrijdagen in augustus organiseert bridgeclub De Slempers zomeravondbridge. Een mooie gelegenheid ter voorbereiding op het nieuwe bridgeseIzoen of om kennis te maken met deze gezellige club.

Inschrijven met partner aan de zaal tussen 19.00 en 19.20 uur. Voorinschrijven kan ook via Dini@bridgeclubdeslempers.nl. Aanvang om 19.20 uur. Korte pauze om 21.00 uur. Prijsuitreiking om 23.00 uur.

De kosten bedragen 2 euro per persoon, lidmaatschap is niet verplicht. Als u lid bent van de Bridgebond, neem dan het lidmaatschapnummer mee.

Er zijn meerdere prijzen beschikbaar.

Nieuwe spelregels per 1 september 2017


De Laws Committee van de World Bridge Federation (WBF) houdt elke tien jaar de spelregels voor repwedstrijdbridge tegen het licht. De wijzigingen hebben tot doel het spel soepeler te laten verlopen. Inmiddels zijn de aanpassingen verwerkt in een nieuwe uitgave van het spelregelboekje voor wedstrijdbridge.
Belangrijk om te weten: de nieuwe spelregels gaan in op 1 september 2017.

Gratis spelregelboekjes
Eind augustus ontvangen alle aangesloten verenigingen per 50 leden een gratis spelregelboekje.
De spelregelboekjes zijn ook met ledenkorting verkrijgbaar in de Bridge- en Boekenshop. De nieuwe spelregelboekjes liggen naar verwachting in de week van 17 juli in de winkel. Een digitale versie is in Pdf-vorm voor iedereen beschikbaar.

'Perfect Rechtgezet'
Speciaal voor de wat minder ervaren wedstrijdleider heeft Rob Stravers het boekje Perfect Rechtgezet geschreven. Eind augustus ontvangen alle aangesloten verenigingen ook van deze publicatie een of meer exemplaren. De uitgaven zijn ook met ledenkorting verkrijgbaar in de Bridge- en Boekenshop. Perfect Rechtgezet verwachten we half augustus beschikbaar te hebben in de winkel.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de BridgeBond.

Lia & Alyde clubkampioenen 2016 - 2017


Aanmoedigingsprijs Henny & Henk


Nieuwe seizoen

Dini gaat een nieuwe indeling maken voor het nieuwe seizoen 2017 - 2018. De lijst op de club nog niet ingevuld? Stuur dan een mail aan Dini@bridgeclubdeslempers.nl met wie je wil spelen. Heb je geen partner? Stuur Dini ook een mail.

Vrijdag 5 mei  geen bridge

In verband met Bevrijdingsdag is er vrijdag 5 mei geen bridge. We spelen op vrijdag 12 mei zitting 4 van ronde 6 en op vrijdag 19 mei de laatste zitting en tevens slotavond van het seizoen. We huldigen dan ook de clubkampioenen.

Het nieuwe speelschema seizoen 2017 - 2018

Al vakantieplannen voor het komend speelseizoen? Het nieuwe schema staat al op de site en kan een steuntje in de rug zijn bij de planning.  Klik op schema en de kalender komt tevoorschijn.

Bert en Leonard 77e in de halve finale Ruitenboertoernooi

Bert en Leonard hebben zondag 9 april de 77e plaats behaald in de halve finale van het Ruitenboertoernooi. Ze behaalden 49,21%. Leonard: 'We hadden een plezierige, leerzame en intensieve dag. Meedoen vonden we belangrijker dan winnen. We hebben bridgeclub De Slempers op een waardige manier vertegenwoordigd.'

Nieuw aspirant lid

We mogen vrijdag 17 maart een nieuw aspirant lid verwelkomen: Annelies op ten Noort. Zij gaat samenspelen met Dorith van Delft. We wensen haar een prettige kennismaking met onze club toe en veel bridgeplezier.

Willy en Hannie winnen het Ruitenboertoernooi

Willie en Hannie scoorden met 67,19% het hoogst tijdens het Ruitboertoernooi op vrijdag 10 maart. In totaal streden 20 paren in twee lijnen om drie plaatsen in de halve finales van dit toernooi. 

De flessen wijn gingen naar Iet & Yvonne, Sylvia & Frans, Willy & Hannie, Ria & Leo en Lia & Alyde.


Leonard en Bert vertegenwoordigen traditiegetgrouw De Slempers tijdens de halve finales. Er is nog plaats voor twee paren. Wie interesse heeft kan zich opgeven bij Dini of Jan. De halve finale vind plaats op zondag 9 april vanaf 10.30. De finale is in Utrecht op 7 mei in Den Hommel.

Onze dank gaat uit naar Mari en Conny die de kaarten voor het toernooi hebben gestoken. Hun inspanningen zijn beloond met een fles wijn!

In de topintergraal uitslag is ook te zien hoe men het deed in de A- en de B-lijn:

Topintegraal
1B7Willy Doornekamp & Hannie Roelofsen63,89276,09
2A9Lia Barnhoorn & Alyde Touwen63,19273,014
3B9Frans Zuiderhoek & Sylvia Scheepmaker60,42261,07
4A10Leo Wildeman & Ria Wildeman58,56253,012
5A6Betsie van Breen & Ben Nieuwenhuis56,25243,010
6A7Jan Nieuwenhuis & Els Nieuwenhuis54,40235,08
7A8Dorith van Delft & Adrie van Die54,17234,06
8B3Peter Cornelissen & Lia Bruijnes53,47231,06
9A2Bert Vinkenborg & Leonard Jonker50,69219,04
10A1Else Vinkenborg & Helen Murphy49,77215,02
10B2Iris Hooijer & Marijke Waanders49,77215,05
12B8Iet van Oorschot & Yvonne Santing49,07212,04
13A4Dini Sas & Tonny Rijkenhuizen46,53201,0-
14B1Carla Rondeel & Herman Thoss45,60197,03
15B4Marianne van Luijn & Jeanette Verhoef45,14195,01
16B5Lidy van den Heetcamp & Trudy van Vulpen44,68193,0-
16B6Henk Visser & Henny Visser44,68193,0-
18B10Arnoud Le Grand & Evelien Treels43,29187,0-
19A3Fons Marlet & Angela Brouwer33,33144,0-
20A5Bert van Ee & Hilde van Ee33,10143,0

Uitslagenservice

De uitslagen kunnen niet meer per mail worden gezonden, omdat providers deze mail tegenhouden. Wat nu?

Klik op de pagina's Uitslagen en Competitie of op deze link van NBB en klik op nieuw.

Klik op de datum en vervolgens op het paar.

Hier zijn de resultaten van het betreffende paar zichtbaar.

Als je op het spelnummer klikt kan je alle spellen en de uitkomsten terugkijken!


Introducé-drive 31 maart 2017

Op vrijdag 31 maart houden we voor de tweede keer de Introducé-drive. Deze drive leverde vorig jaar zoveel positieve reacties op dat we besloten hebben deze nog een keer te organiseren. Om een en ander goed te laten verlopen graag even aandacht voor het volgende:

 • Iedereen die op deze vrije drive speelt neemt een introducé mee en speelt daar mee
 • Zet je naam en introducé op de lijst bij de wedstrijdtafel de komende vrijdagen
 • Kan je onverhoopt geen introducé vinden zet dan je naam ook op de lijst met een vraagteken er achter
 • Jan doet de indeling en kijkt dan of hij iemand voor je kan vinden, maar dat is geen garantie
 • Heb je meerder introducé’s vermeldt deze dan op de lijst, we kunnen ze dan mogelijk koppelen aan degenen die geen introducé heeft kunnen vinden
 • Ben je die avond verhinderd zet dat ook op deze lijst

Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond en we hopen op deze manier opnieuw leden te werven. Voor de zekerheid hebben we een optie op het extra gedeelte van de zaal. Het is mogelijk door de grote opkomst dat we de score met de hand bij moeten houden. Zijn er nog vragen stel ze gerust aan de bestuursleden.Nieuwe leden

We beginnen dit jaar goed. We verwelkomen drie nieuwe leden. Henny , Henk Visser en Elsa Wijsman zijn definitief lid geworden. We verwelkomen hen van harte en wensen hen veel bridgeplezier toe.

Nieuwjaarsdrive geslaagd begin van 2017

De Nieuwjaarsdrive was vrijdag 6 januari in Hoenderdaal een geslaagd begin van 2017. Twintig verrassende koppels streden om drie prijzen en daarna was het heerlijk vertoeven in de zaal. Heerlijk, omdat er verschillende lekkere hapjes waren gemaakt door de leden en door Iris, Joke en Marijke prachtig waren neergezet op gedekte tafels. Na een toast mocht een ieder lekkere hapjes verzamelen en in aangenaam gezelschap tot zich nemen.

Iris, Joke en Marijke nogmaals dank voor de uitstekende organisatie en Jan bedankt voor het organiseren van de leuke drive. Benieuwd naar de uitslag?

 

Aanpassing kalender

Er heeft een kleine aanpassing in de kalender plaats gevonden omdat we 23 december wegens een te gering aantal paren geen competitie konden spelen. De vrije drive op 17 februari komt hierdoor te vervallen en spelen we op 13 januari 2017 de 5e zitting van periode 3. In periode 4 schuiven de competiteavonden 1 week op.

Kijk voor het vernieuwde overzicht op de kalender.

Huishoudelijk Reglement aangepast op de site

In verband met aanpassing van artikel 22 van het Huishoudelijk Reglement, besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2016, is dit hernieuwd op de site geplaatst.

Vrijdag 23 december laatste bridgeavond

Vrijdag 23 december spelen we al weer de laatste bridgeavond van dit jaar. In 2017 beginnen we op 6 januari met de Nieuwsjaarsdrive. U kunt in het schrift intekenen welke lekker gerecht je hiervoor gaat maken. Het bestuur wenst een ieder alvast hele fijne feestdagen een een gezond 2017!


Sinterklaasdrive vrijdag 2 december (update)

Sinterklaas is weer in het land en daarom houden wij vrijdag 2 december de Sinterklaasdrive. Er is dan geen competitie. Maja en Else hebben op de ALV zich bereid verklaard om deze avond te organiseren. Ze vragen van de leden om daar een bijdrage aan te leveren zoals we dat vorig jaar ook hebben gedaan. Maak een mooi gedicht of een limmerick en pak iets in van thuis waar je toch niets meer mee doet. Heb je alles al weggeven, dan mag je ook een klein kadootje kopen, maar dat mag niet meer kosten dan 5 euro. Het gaat vooral om het gedicht of de limmerick.

UPDATE: Het gedicht mag niet langer zijn dan 4 regels. De limmerick is  zoals gewoonlijk 5 regels.

Belangrijkste mededelingen uit de Algemene Ledenvergadering

Bij de Algemene ledenvergadering van vrijdag 18 november mochten we 30 leden welkom heten. De leden keurden alle stukken, zoals notulen van de vorige ALV, jaarverslag bestuur en TC, financieel jaarverslag, begroting en het voorstel aanpassing huishoudelijk regelement goed. Dirk Jan las het verslag van de kascommissie voor en de leden verleenden aan de penningmeester decharge. De contributie blijft voor het seizoen 2017-2018 ongewijzigd. Twintig van de aanwezige leden waren voor het idee van Iris. De overige leden kunnen hun mening via de mail geven, die zondag 20 november is verzonden. Maja en Else organiseren de Sinterklaasdrive. Iris, Joke en Marijke W. organiseren de Nieuwjaarsdrive zoals we die elk jaar houden met eigen hapjes en drankjes uit de verenigingskas. Yvonne en Willie nemen het steken van de kaarten voor Ruitenboer voor hun rekening. Tijdens de rondvraag is gestemd om na de ALV gewoon competitie te spelen. Alle aanwezigen waren daar voor en zal volgend jaar ook zo worden gepland. Iets voor achten kregen alle aanwezigen een consumptiemuntje en speelden we daarna nog zes ronden met drie spellen per ronde. Rond 23.00 uur vielen Iet en Yvonne in de prijzen omdat zij met hun score het dichtste bij de 0,92 uitkwamen. Bert en Leonard behaalden met 65,48% de 1e plaats.

Bedankje van Mies

Mies Gommers doet jullie de hartelijke groeten. Enne ....... bezoek is welkom! (wel effe bellen). Mies verblijft in MRC Doorn, Korte Molenweg 3, 0343-475314

Algemene Ledenvergadering

 Vrijdag 18 november houden we de Algemene Ledenvergadering. Let op! We beginnen om 19.00 uur met vergadering en hopen dat we na een korte onderbreking om 20.00 uur nog een aantal ronden te kunnen bridgen. De stukken voor de vergadering zijn zondag 6 november per mail aan alle leden gezonden.

Else en Iris winnen de laatste zomeravondbridge

Else en Iris scoorden met 72,58% tijdens de laatste zomeravondbridge op vrijdag 26 augustus het hoogst. De flessen wijn gingen naar de paren die op de derde en zevende plaats eindigden, in dit geval Els en en Jan en Iet en Marianne. De zomerbridge zit er weer op en gaan we gaan ons opmaken voor het nieuwe seizoen. De indeling van de A- en B-lijn is door Jan samengesteld aan de hand van de meesterpunten die vorig jaar tijdens de competitieavonden bij De Slempers zijn behaald. De volledige uitslag:

1 A 5 Else Vinkenborg & Iris Hooijer 174,2 72,58 24
2 A 9 Maja Bezemer & Betsie van Breen-Nieuwenhuis 168,4 70,17 24
3 A 7 Jan Nieuwenhuis & Els Nieuwenhuis-Smeenk 119,8 59,90 20
4 A 1 Frans Zuiderhoek & Sylvia Scheepmaker 130,2 54,25 24
5 A 3 Lia Bruijnes & Peter Cornelissen 103,2 51,60 20
6 A 2 Leo Wildeman & Ria Wildeman-Veenendaal 116,8 48,6
7 247 A 11 Iet van Oorschot & Marianne van Luijn 114,8 47,83 24
8 A 8 Lia Barnhoorn-van Aken & Hannie Roelofsen 93,2 46,60 20
9 A 6 Dini Sas & Tonny Rijkenhuizen 111,6 46,50 24
10 A 14 Trudy van Vulpen & Lidy van den Heetcamp 88,0 46,32 19
11 A 10 Leonard Jonker & Bert Vinkenborg 86,0 43,00 20
12 A 12 Francien van de Ham & John Smulders 68,8 34,40 20
13 A 4 Henk Visser & Henny Visser 55,0 23,91 23


Sherina en André winnen 3e zomerbridgeavond

Sherina en André waren vrijdag 19 augustus te sterk voor de leden van de Slempers. Zij scoorden met 72,22% het hoogst op de 3e zomeravondbridge in HC Hoenderdaal. Volgende week is al weer de laatste avond van de zomerbridge. Opgeven kan ook van te voren bij Dini@bridgeclubdeslempers.nl. De volledig uitslag:


1-Andre Stougie & Sherina Stougie72,22208,0-
2-Francien van de Ham & Janny van Tellingen64,24185,010
3-Yvonne Santing & Iet van Oorschot54,86158,09
4-Bert Vinkenborg & Leonard Jonker53,13153,07
4-Jannie de Vries & Joke Verhoef53,13153,07
6-Iris Hooijer & Else Vinkenborgr52,43151,05
7-Jan Nieuwenhuis & Els Nieuwenhuis50,35145,04
8-Jeanette Verhoef & Marianne van Luijn49,31142,0-
9-Betsie van Breen & Maja Bezemer47,57137,01
10-Greetje Gerritsen & Jan Rozema47,22136,0-
11-Dolf van Dam & Adrie van Die44,10127,0-
12-Lidy van den Heetcamp & Trudy van Vulpen43,40125,0-
13-Harry Storm & Herman Thoss35,42102,0-
14-Wil van Arnhem & Marijke Schimmel32,6494,0-

Betsie en Diny winnaars 2e zomerbridgevrijdag

Van de 17 paren scoorden Betsie en Diny het hoogst. De prijzen gingen naar Bert en Leonard en Lidy en Trudy. Zij zaten met hun score het dichts bij de 0,65! De uitslag zag er zo uit:


1-Betsie van Breen & Diny de Jong63,10212,012
2-Jan Nieuwenhuis & Els Nieuwenhuis61,31206,011
3-Bert Vinkenborg & Leonard Jonker52,68177,010
4-Iris Hooijer & Jeanette Verhoef52,38176,09
5-Leo Wildeman & Ria Wildeman52,08175,07
6-Else Vinkenborg & Carla Rondeel51,79145,06
6-Bert van Ee & Hilde van Ee51,79145,06
8-Dolf van Dam & Adrie van Die50,89171,04
9-Iet van Oorschot & Yvonne Santing50,36141,03
10-Arnoud Le Grand & Evelien Treels50,30169,02
11-Wil van Arnhem & Riet Merkens50,00168,0-
12-Joke Verhoef & Jannie de Vries47,50133,0-
13-Marijke Blom & Coby Kragten46,43130,0-
13-Lia Barnhoorn & Frans Zuiderhoek46,43156,0-
15-Dini Sas & Tonny Rijkenhuizen44,35149,0-
16-Harry Storm & Herman Thoss40,00112,0-
17-Lidy van den Heetcamp & Trudy van Vulpen36,61123,0-


Janny en Francien winnen de 1e zomerbridgeavond

Vrijdag 5 augustus speelden we weer de 1e zomeravondbridge van 2016. Janny en Francien behaalden met 72,62% de eerste plaats. Gefeliciteerd! Nieuw die avond was het invoeren van de kaart van uitkomst. Bij de uitslagen op de site van de NBB zijn deze uitkomsten terug te vinden. Hierdoor is een betere analyse mogelijk. Klik op NBB in de vorige zin en dan is zichtbaar hoe dat er uit ziet. Met dank aan Dini en Jan die dit mogelijk hebben gemaakt.

De uitslag van de avond zag er als volgt uit:

1-Francien van de Ham & Janny van Tellingen72,62244,015
2-Dini Sas & Tonny Rijkenhuizen55,95188,013
3-Betsie van Breen & Maja Bezemer55,65187,012
4-Marijke Blom & Coby Kragten55,36186,010
5-Bert Vinkenborg & Leonard Jonker52,98178,09
6-Greetje Gerritsen & Jan Rozema52,38176,07
7-Mies Gommers & Carla Rondeel51,79174,06
8-Jan Nieuwenhuis & Els Nieuwenhuis49,70167,05
9-Leo Wildeman & Ria Wildeman49,11165,04
10-Bert van Ee & Hilde van Ee48,81164,02
11-Jannie de Vries & Joke Verhoef46,43156,01
12-Lia Barnhoorn & Frans Zuiderhoek45,54153,0-
13-Marianne van Luijn & Iris Hooijer43,75147,0-
14-Lidy van den Heetcamp & Trudy van Vulpen42,26142,0-
15-Harry Storm & Herman Thoss40,18135,0-
16-Willy Doornekamp & Hannie Roelofsen37,50126,0


Nieuws en Mededelingen

ZOMERBRIDGE OP VRIJDAGAVOND:


 • Alle vrijdagen in de maand augustus
 • HC Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen
 • Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen of kennismaken met ‘De Slempers’

 • Deelname 2 euro per persoon
 • Inschrijven met partner tussen 19.00 en 19.20 uur
 • Meerdere prijzen beschikbaar


Diny en Betsie clubkampioen seizoen 2015-2016

Diny de Jong en Betsie van Breen-Nieuwenhuizen zijn de kersverse clubkampioenen van het seizoen 2015 - 2016.


Zij behaalden de meeste meesterpunten en bleven daarmee Janny en Francien net voor. Bert en Leonard eindigden als 3e in de clubcompetitie. Benieuwd naar de rest van de scores? Kijk dan op onze clubsite bij de NBB. Diny en Betsie van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat. Het bestuur verzorgde voor alle aanwezigen een drankje om dit heugelijke feit en de afsluiting van het seizoen te vieren. 

Lees ook het artikel in de Stichtse Courant.

Slotavond

Vrijdag 29 mei is weer de laatste speeldag van dit seizoen. Na afloop van deze laatste competitiewedstrijd gaan we direct over tot de huldiging van de clubkampioenen. In juni en juli gaan we allemaal van een verdiende rust genieten en in augustus starten we weer met de zomerbridge. Het bestuur heeft met veel plezier en inzet het seizoen 2015-2016 begeleid en hoopt dat de leden ook heb genoten van de bridgeavonden die we dit seizoen hebben gespeeld. We hopen iedereen volgend jaar weer te mogen ontvangen en nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Introductiedrive zeer geslaagd!

Met de opkomst van 21 introducees en 28 paren kunnen we stellen dat deze drive geslaagd is. Iedereen vond het gezellig en het was mooi om te zien dat de zaal goed gevuld was. We speelden in twee lijnen, die willekeurig waren samengesteld. Dini had bij de bond boekjes gekocht met de uitleg van verschillende spelvormen. Die vonden hun weg naar de verschillende winnaars. Het was wel een latertje door een aantal correcties die doorgevoerd moesten worden.

We hebben de introducees de aanbieding gedaan dat ze de rest van het seizoen verder kosteloos en zonder verplichtingen kennis kunnen maken met De Slempers. Zij kunnen dit aangeven bij de voorzitter Frans Zuiderhoek op telefoonnummer 06-15017039. De zomerbridge is natuurlijk ook een uitgelezen moment om bij De Slempers te spelen. Daar zijn wel (geringe) kosten aan verbonden, maar daar hoeft deelname niet van de voren worden aangemeld. Kan natuurlijk wel via de mail. Als men besluit lid te worden, volgt een gesprek met de Technische Commissie om te kijken of we op dezelfde lijn zitten en het lidmaatschap kan worden aanvaard.

De uitslag:

Lijn A
1 A 10 Diny de Jong & Corrie Njio 171,0 59,38 24
2 A 13 Bert van Ee & Gerrit Beker 166,0 57,64 24
(3) A 9 Betsie van Breen-Nieuwenhuis & Anneke Koedijk 162,0 56,25 24
(3) A 8 Leonard Jonker & Denise Termont 162,0 56,25 24
5 A 4 Diny van Bueren & Lenie Gudde 157,0 54,51 24
6 A 2 Hannie Roelofsen & Fons Marlet 150,0 52,08 24
7 A 1 Dolf van Dam & Gerry Bijsterbos 149,0 51,74 24
8 A 6 Jan Nieuwenhuis & Ben Nieuwenhuis 139,0 48,26 24
9 A 3 Lia Barnhoorn-van Aken & Gonnie 133,0 46,18 24
10 A 5 Hilde van Ee & Elly Jansen 131,0 45,49 24
11 A 7 Sylvia Scheepmaker & Hans Wichers 130,0 45,14 24
12 A 12 Adrie van Die & Else Vinkenborg 127,0 44,10 24
13 A 14 Bert Vinkenborg & Adri Odding 121,0 42,01 24
14 A 11 Dorith van Delft & Jaap van de Sande 118,0 40,97 24

Lijn B
1 B 12 Dini Sas & Tonny Rijkenhuizen 183,0 63,54 24
2 B 1 Frans Zuiderhoek & Ineke de Groot 167,0 57,99 24
3 B 7 Joke Verhoef & Janny de Vries 161,0 55,90 24
4 B 6 Dirk-Jan Jonkers & Nienke Lettinga 153,0 53,13 24
(5) B 14 Eveline Treels & Piet Lecroix 152,0 52,78 24
(5) B 10 Lidy van den Heetcamp & Trudy van Vulpen 152,0 52,78 24
7 B 5 Marijke Waanders & Netty Evers 150,0 52,08 24
8 B 13 Mies Gommers & Carla Rondeel 145,0 50,35 24
9 B 3 Els Nieuwenhuis-Smeenk & Henny Visser 142,0 49,31 24
10 B 8 Helen Murphy & Carola Zuidervliet 135,0 46,88 24
11 B 11 Peter Cornelissen & Lia Bruynes 132,0 45,83 24
12 B 9 Willy Doornekamp & Wil Nebbeling 118,0 40,97 24
(13) B 4 Arnoud Le Grand & Carola 113,0 39,24 24
(13) B 2 Marianne van Luijn & Iris Hooijer 113,0 39,24 24

Belangrijkste punten uit de bestuurvergadering

Het bestuur kwam maandag 4 april bij elkaar. Dit zijn de belangrijkste punten uit dit overleg:

 • Nabeschouwing Ruitenboertoernooi: De opkomst was prima, wellicht omdat het een reguliere competitieavond was. We gaan dit in de toekomst blijven doen en de kosten worden meegenomen in de nota van de jaarlijkse contributie, zoals afgesproken in de laatste Algemene Ledenvergadering.
 • Invoering van de bridgeapp via de bridgemates zal plaats vinden als de kastjes na de competitie zijn gereviseerd. Hieronder in de mededelingen staat wat de mogelijkheden zijn. We gaan er mee proefdraaien tijdens de zomerbridge in augustus.
 • Tijdens de zomerbridge gaan we ook proefdraaien met het invoeren van  de uitkomstkaart in de bridgemate. Dit geeft de mogelijkheid om achteraf de spellen beter te kunnen analyseren.
 • Dupliceermachine: We hebben op verzoek de aanschaf of het gebruik van een dupliceermachine nog even op een rij gezet. Zelf aanschaffen dat gaan we niet doen. De kosten zijn te hoog en vergt voorafgaand aan de avond de nodige voorbereidingstijd. Jan gaat wel zijn oor te luisteren leggen bij een aantal verenigingen om te horen wat hun ervaringen zijn en/of er andere mogelijkheden zijn.

Bert en Leonard 34e in halve finale Ruitenboertoernooi

Leonard en Bert hebben op 3 april een gedeelde 34e plaats gehaald tijdens de halve finale van het Ruitenboertoernooi in Utrecht. Met 53,52% en 140 deelnemende paren voorwaar een prestatie! Met een paar vergissingen minder hadden ze volgens eigen zeggen misschien wel bij de eerste twintig kunnen eindigen. Die gaan namelijk door naar de landelijke finale. 'Het niveau was hoog en door het aantal spellen (42) was het best wel zwaar', aldus een enthousiaste Bert en Leonard.

Goede vrijdag 25 maart GEEN bridge

Op Goede Vrijdag 25 maart spelen we geen bridge. Prettige Paasdagen toegewenst!


Introducé-drive 8 april

Op vrijdag 8 april houden we de Introducé-drive zoals we die in de ledenvergadering hebben afgesproken. Om een en ander goed te laten verlopen graag even aandacht voor het volgende: 

 • Iedereen die op deze vrije drive speelt neemt een introducé mee en speelt daar mee
 • Zet je naam en introducé op de lijst bij de wedstrijdtafel de komende vrijdagen
 • Kan je onverhoopt geen introducé vinden zet dan je naam ook op de lijst met een vraagteken er achter
 • Jan doet de indeling en kijkt dan of hij iemand voor je kan vinden, maar dat is geen garantie

Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond en we hopen op deze manier een paar leden erbij te krijgen. Voor de zekerheid hebben we een optie op het extra gedeelte van de zaal. Het is mogelijk door de grote opkomst dat we de score met de hand bij moeten houden. Zijn er nog vragen stel ze gerust aan de bestuursleden.

Ruitenboertoernooi goed bezocht

Het Ruitenboertoernooi in de nieuwe opzet kan als geslaagd worden beschouwd. In totaal deden er 22 paren mee zodat we het toernooi in competitieverband konden spelen in twee lijnen. Lia en Alyde wonnen de A-lijn met 62,08% en Betsie en Diny scoorden hoog in de B-lijn met 64.04%. Deze winnaars en de nummers twee en acht, respectievelijk Leo en Ria, Marijke en Coby, Willy en Hannie en Else en Helen mochten een fles wijn mee naar huis nemen.

Voor de halve finale op 3 april in Utrecht mogen we als vereniging 3 paren opgeven. De uitnodiging aan de leden komt via de mail en hier geldt: Wie het eerste komt, het eerste maalt. De opgave dient voor 19 maart binnen te zijn, zodat wij nog op tijd onze gegadigden op kunnen geven bij de bond.

Er is digitale informatie beschikbaar over het Ruitenboertoernooi.

Nieuwe leden

We hebben er officieel weer drie nieuwe leden bij. We hebben Lidy van den Heetcamp, Trudy van Vulpen en Marianne van Luijn bij de bridgebond aangemeld als lid van De Slempers. We wensen hen veel bridgeplezier toe!

Competitieschema aangepast

In verband met een geringe opkomst vrijdag 26 februari kunnen we geen competitie spelen, we spelen die avond in 1 lijn met 16 paren. Er zijn voor die avond zoveel afmeldingen o.a. door de griepgolf dat de wedstrijdleiding heeft besloten om de start voor ronde 5 op 4 maart te laten starten. De overige competitieavonden voor ronde 5 zijn op 11 maart (Ruitenboer), 18 maart, 1 april en 15 april. De competitieavonden van ronde 6 zijn op 22 en 29 april, 13, 20 en 27 mei (slotavond). De kalender op deze website is ook aangepast.

Introductiedrive op 8 april 2016

De vrije introductiedrive op 8 april blijft staan. Leden nodigen voor die avond ieder een introducé uit en spelen die avond met hem of haar. Op deze manier hopen we dat er enthousiaste reacties ontstaan, hetgeen de ledenaanwas misschien wel ten goede komt. We gaan het ervaren! Zet u in het schrift met wie u gaat spelen die avond.

Dorith in het 'Mooiste meisje van de klas'

Dorith van Delft zat donderdag 28 januari 2016 in het 'Mooiste meisje van de klas', Haar beste vriendin Helena werd verliefd op de broer van Dorith en Jaap Jongbloed zoekt haar op in Peru. Uitzending gemist?

Ruitenboertoernooi vrijdag 11 maart 2016

Vrijdag 11 maart 2016 spelen we het Ruitenboertoernooi als reguliere competitieavond. Mocht u onverhoopt niet kunnen spelen die avond, vermeld dat dan tijdig in de agenda. Dini kan daar dan rekening mee houden bij het opgeven van het aantal paren bij de bond. Die avond zijn er prijzen te winnen in de vorm van flessen wijn. De kosten voor deze avond bedragen 2 euro per persoon. Aangezien dit bedrag nog niet is ingesloten in de contributie, zoals dat tijdens de jaarvergadering is afgesproken, zal de penningmeester het bedrag ter plaatse innen. 

Voor meer informatie: http://www.bridge.nl/ruitenboertoernooi

Nieuwjaarsdrive 2016 geslaagd

We zijn het nieuwe jaar ingegaan met een geslaagde Nieuwjaarsdrive. Joke, Marijke en Iris hadden de touwtjes in handen genomen om het buffet gladjes te laten verlopen. Dini maakte een indeling waarbij iedereen met een andere partner speelde. Dit gaf verassende resultaten! Greetje en Elze scoorden het hoogst met 68,46%.
Maar vooral de gezelligheid was troef deze avond.
Voor degenen die niet in de gelegenheid waren om aanwezig te zijn:

De beste wensen voor het nieuwe jaar en veel geluk, gezondheid en veel bridgeplezier toegewenst.


De uitslag van de Nieuwjaarsdrive:

1 A 12 Greetje Gerritsen-van der Hoop & Else Vinkenborg 89,0 68,46 13

2 A 9 Diny de Jong & Jan Rozema 80,8 67,33 12

3 A 15 Harry Storm & Bert Vinkenborg 68,2 56,83 12

4 A 10 Ria Wildeman-Veenendaal & Hilde van Ee 66,2 55,17 12

5 A 2 Lia Barnhoorn-van Aken & Bert van Ee 62,6 52,17 12

6 A 3 Betsie van Breen-Nieuwenhuis & Joke Verhoef 62,4 52,00 12

7 A 5 Francien van de Ham & Janny de Vries 61,8 51,50 12

8 A 6 Leonard Jonker & Jan Nieuwenhuis 60,4 50,33 12

9 A 14 Dirk-Jan Jonkers & Els Nieuwenhuis-Smeenk 60,2 50,17 12

(10) A 11 Dorith van Delft & Adrie van Die 59,2 49,33 12

(10) A 1 Dolf van Dam & Sylvia Scheepmaker 59,2 49,33 12

12 A 4 Maja Bezemer & Janny van Tellingen 57,4 47,83 12

(13) A 7 Frans Zuiderhoek & Hannie Roelofsen 48,0 40,00 12

(13) A 13 Iris Hooijer & Nienke Lettinga 52,0 40,00 13

15 A 8 Alyde Touwen & Marijke Waanders 47,0 39,17 12

16 A 16 Helen Murphy & Leo Wildeman 37,6 31,33 12

Prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur van bridgeclub De Slempers wenst een ieder prettige feestdagenen een gelukkig Nieuwjaar  we treffen elkaar weer in het nieuwe jaar op vrijdag 8 januari 2016 op de Nieuwjaarsdrive.

Een high five voor de Sintdrive

Voor alle Slempers een high five

Voor deze gezellige Sintdrive

De gedichten waren van hoge kwaliteit

Voor het inpakken nam iedereen de tijd

De voordrachten waren subliem

De reacties uit de zaal fantastisch bovendien

Hulde aan Hilde en Bert voor de organisatie

Dat was werkelijk weer een prestatie

Leo en Ria gingen er vandoor met plaats één

Ze waren blij, dat zag je meteen

Zelfs degenen die eindigden op tien

En pepernoten voor de 17e plaats bovendien

Voor alle spelers had Adrie een drankje

En voor Dini weer een bedankje

Voor de opzet van het spel

Dat is iets, dat kan ze wel

Bert en Leonard gaan ons vertegenwoordigen volgend jaar

Bij de bond spelen ze de nieuwjaarsdrive als paar

We hebben daar nog een plekje te vergeven

Heb je interesse meld het dan even

Er hoeft niet voor te worden betaald

Wie het eerst komt, het eerste maalt.

Extra kascommissielid tijdens ingelaste vergadering

Tijdens de ingelaste extra ledenvergadering is Leo Wildeman met unanieme stemmen gekozen tot extra kascommissielid. Hij kan samen met Jan Rozema onder het genot van het toegezegde glas wijn door penniningmeester Adrie van Die de kas controleren voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 13 november.
Leo bedankt voor je kandidaatstelling, de leden bedankt voor de opkomst een kwartier eerder en Herman Thoss van harte beterschap toegewenst.

Extra ledenvergadering 30 oktober van 19.15 tot 19.25 uur

Vrijdag 30 oktober houden we om 19.15 uur kort een ingelaste ledenvergadering om een derde lid voor de kascommissie te kiezen. In verband met de ziekte van een van de huidige kascommissieleden zijn we genoodzaakt om nog voor de ALV van 13 november een nieuw lid erbij te kiezen. De uitnodiging is naar alle leden per mail gezonden. Kandidaatstelling kan via de mail of persoonlijk bij een van de bestuursleden.

Nieuwe leden van harte welkom!

Mede door het intiatief van Betsie en Maya en hun wervende activiteiten (zie bridgeverdubbelaar) kunnen we de volgende nieuwe leden verwelkomen: Else en Bert Vinkenborg uit Oud Zuilen, Hannah van Koten uit Nieuwegein, Helen Murphy uit Oud Zuilen en Leonard Jonker uit Zeist. Wij wensen hen veel (bridge)plezier toe bij De Slempers. 

Zomerbridge 21 augustus: Laatste keer

Deze vrijdag vrijdag speelden we met 13 paren. Voor de verandering was er dit keer een prijs voor de winnaars. Gelegenheidspaar Riet Bodde en Frans Zuiderhoek mochten deze in ontvangst nemen. Deze avond was tevens de laatste avond om de conventies nog een keer door te nemen zonder als teveel consequenties. Volgende week start het nieuwe seizoen en gaan we weer met twee lijnen van start. Dit is mede mogelijk gemaakt door Betsie en Maya die een unieke actie hebben ingezet. Klik op uitslag voor de het volledige resultaat van deze avond.

Bridgeverdubbelaar ingezet door Betsie en Maya

Betsie en Maya hebben een geweldig idee ontwikkeld en ook direct zelf toegepast. Zij hebben zichzelf als paar opgesplist en gaan ieder met een nieuw lid spelen. Zou moedigen de rest van De Slempers aan om dit ook te doen. Het gevolg is dat het aantal leden snel zal oplopen en in theorie zal verdubbelen! Wie volgt hun voorbeeld. Het bestuur juicht hun inventieve initiatief van harte toe! Bestie en Maya bedankt!

Zomerbridge 14 augustus: Uitslag laat nog even op zich wachten.

Deze vrijdag speelden we met 17 paren. Een mooie opkomst dus. De officiele uitslag laat nog even op zich wachten. Door het ophalen van de spellen op de andere tafels ging de score-invoer niet overal even goed en gaat Dini proberen dit te herstellen. Als dat gelukt is krijgen we de uitslag gemaild en verschijnt dan ook op deze site. De prijzen konden we wel verdelen. Eveline Treels en Arnoud le Grand eindigden als achtste en Ria en Leo Wildeman eindigden als zevende. Deze plaatsen waren door de gasten van vanavond aangewezen als winnende plaatsen. Eén allen proost!

Zomerbridge vrijdag 7 augustus 2015

De opkomst was gering met 7 paren, maar dat kon de pret niet drukken. Vanwege de stilzit hielden we geen pauze en waren de uitslagen om 22.30 uur bekend. We mochten vier gasten verwelkomen en tien leden. Na afloop vond de verdeling van de prijzen plaats. De twee paren die het dichtst bij de 50% zaten mochten wat uitkiezen. Dini en Tonny scoorden het hoogst en wonnen deze eerste zomerbridge.

We hopen de volgende week wat meer paren te mogen verwelkomen.

Bridgemate app voor Iphone/Android

Binnen afzienbare tijd is het dan zover: de eerste app voor het Bridgemate systeem zal dan beschikbaar zijn. De Bridgemate app zal een aanvulling zijn op het Bridgemate Pro of Bridgemate II scoresysteem en is niet een vervanging van het Bridgemate systeem. De app dient als handig persoonlijk hulpmiddel tijdens de zitting of direct na de zitting. Middels de app kunnen spelers die de app hebben geïnstalleerd op hun smartphone (Iphone of Android telefoons) hun persoonlijke gidsbriefje op elk moment raadplegen, de ingevoerde scores terugzien en de behaalde percentages, tussenstanden of eindstanden, resultaten van andere spelers op de gespeelde spellen inzien, spelverdelingen bekijken en zelfs het eigen gespeelde spel analyseren.

Elke gebruiker van de app zal de voor hem/haar relevante informatie tijdens en na de zitting kunnen opvragen op de app. Omdat het een persoonlijke app is, kunnen spelers zelf op individuele basis bepalen of ze de app wel of niet willen gaan gebruiken. Binnenkort zal meer informatie over de mogelijkheden van de app op de Bridgemate website worden geplaatst en via de nieuwsbrief worden toegestuurd. Houd uw e-mail derhalve in de gaten!Zomerbridge 2015

Ongetwijfeld is nog niet iedereen terug van vakantie, maar we starten vrijdag 7 augustus met de zomerbridge. We spelen iedere vrijdag in augustus* om andere bridgers kennis te laten maken met de De Slempers en het is een goede voorbereiding op het nieuwe bridgeseizoen. De eerste vrijdag in september is de start van deze competitie. Weet je al of je mee gaat spelen? Stuur dan een mailtje aan dini@bridgeclubdeslempers.nl

Inschrijven met partner van 19.00 tot 19.20 uur. Bridgen van 19.30 tot 23.00 uur. Pauze van 21.00 tot 21.20 uur. Kosten deelname 2 euro per persoon. Leden betalen 1,50 per persoon.

*Raadpleeg voor de zekerheid de kalender.

De nieuwe clubkampioenen 2014-2015: Dorith van Delft en Diny van Bueren

Met overtuigende cijfers zijn Dorith van Delft en Diny van Bueren clubkampioen geworden. De webmaster en voorzitter kon niet bij dit heugelijke feit aanwezig zijn in verband met zijn vakantie. Vanaf het bijzondere eiland Cuba: Van harte gefeliciteerd!


De uitslagen in De Weekkrant

Deze week staan de uitslagen in De Weekkrant.

Nieuwe laptop
De problemen met de laptop noopte het bestuur tot de aanschaf van een nieuwe laptop. Gelukkig was de oude computer boekhoudtechnisch afgeschreven en hebben we afgelopen vrijdag de nieuwe laptop in gebruik genomen. Het overzetten van de programma's heeft de nodige tijd gekost, maar daar was vrijdag niets van te merken. De mail werkte nog niet naar behoren, vandaar dat de uitslag pas zaterdag in de mailbox zat. We hopen dat we met deze laptop weer een tijdje vooruit kunnen.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement, die zijn toegezonden en waar we vrijdag 8 mei over gaan stemmen liggen ook ter inzage bij HC Hoenderdaal (achter de bali). Dit is een voorschrift uit de huidige statuten.

De uitslag van 10 april
De computer liep vrijdag 10 april weer vast. Gelukkig waren de uitslagen net verwerkt, maar verzenden naar de leden bleek niet meer mogelijk. De gedetailleerde uitslag staat bij uitslagen. Klik op het paar, waardoor de uitslag op de site van de NBB verschijnt. Nogmaals klikken op het paar en het spelverloop is volledig terug te zien.

Belangrijkste mededelingen uit de bestuursvergadering

De bestuursvergadering van maandag 2 maart stond in het teken van de herziening van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Technisch Reglement. De statuten worden, na goedkeuring door de ingelaste ledenvergadering op vrijdag 8 mei om 19.00 uur, notarieel vastgelegd ten kantore van Hoekstra & Partners in Utrecht. In verband met deze ingelaste ledenvergadering vindt er een kleine aanpassing plaats in het wedstrijdschema. Op 24 april spelen we de 1e zitting van periode 6. De vrije drive die op deze dag stond gepland verhuisd naar 8 mei. De leden krijgen de agenda en de stukken waarover zij in die vergadering zullen stemmen op tijd toegezonden. 

Zet de ingelaste ledenvergadering van 8 mei 2015 19.00 uur alvast in uw agenda!

Vrijdag de 13e 
 
Afgelopen vrijdag was het echt vrijdag de 13e. De clubcomputer vertoonde problemen met het opstarten en het verwerken van de uitslag. Met wat listige kunstgrepen kwam er toch een uitslag uit, die nu ook op de site staat. Als Dini terug is komen de uitslagen ook via de mail.

Ruitenboertoernooi

Vrijdag 6 maart spelen 16 paren het Ruitenboertoernooi. De deelnamekosten zijn 2 euro per persoon. Adrie van Die zal deze aan het begin van de avond innen. Veel plezier toegewenst en misschien gaat u wel met een prijs naar huis of vertegenwoordigt u onze vereniging bij de finales.

Geen uitslag, wel uitslag

Vrijdag ondervond de wedstrijdleider een probleem met de computer. Resultaat: de uitslagen konden niet digitaal worden verwerkt. Dini heeft de uitslagen al handmatig verwerkt. Dank daarvoor!

Vernieuwde website

De provider van de website is overgegaan op een nieuwe sitebuilder. Het resultaat heeft u immiddels mogen ervaren. Er zijn wat functionaliteiten verdwenen en uw webmaster zal ook nog niet alle mogelijkheden hebben gevonden. Iedere verandering is nog geen verbetering. De informatie zal in ieder geval hetzelfde blijven.

Ruitenboertoernooi
Vrijdag 6 maart 2015 spelen we het Ruitenboertoernooi. Deelname is 3,75 euro per paar. Intekenlijst ligt bij het afschrijfschrift.


Greetje en Jan bedankt!

De Nieuwsjaarsdrive 2015 was weer een geslaagd evenement, mede dankzij de goede organisatie van Greetje en Jan. We hebben heerlijk gegeten en bijgepraat na afloop van de Nieuwsjaarsdrive, die Janny en Francien met grote cijfers wisten te winnen. Ook nu bleek weer: 'Vele handen maken licht werk.' Na afloop vond een gezamenlijk grote opruiming en schoonmaak plaats en was de zaal in Hoenderdaal weer om door een ringetje te halen.

Het bestuur wenst alle leden een voorspoedig, gelukkig en gezond 2015 en we zien elkaar weer op vrijdag 9 januari!

            


Vrijdag 19 december geen bridge

In verband met een evenement in HC Hoenderdaal is er vrijdag 19 december geen bridge. We spelen weer op vrijdag 2 januari 2015. Prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling.

Sintdrive 2014

Sint en Piet konden het toch niet laten om even bij De Slempers langs te gaan, een klein gedicht voor te lezen en voor iedereen een kadootje achtergelaten. De pakjespiet heeft uren doorgebracht in Intratuin om alle pakjes mooi in te pakken. Voor degenen die er niet waren zijn er nog pakjes!
Beste Slemp
ers, 

 

Sinterklaas moet even wat aan jullie kwijt

Er is iets aan de hand als hij door de Nederlandse straten rijdt.

Een enorme discussie is er gaande

Terwijl de Sint zich in een zeer tolerant landje waande.

 

Zwarte Piet mag zwarte Piet niet meer zijn

En dat vindt hij niet zo fijn

Hij heeft al die jaren zo zijn best gedaan

En nu stuurt men hem min of meer uit de laan

 

Ze zijn niet alleen de weg kwijt in Nederland

Ook bij de De Slempers is er wat aan de hand

De Sint heeft een paar opmerkelijk gebeurtenissen opgetekènd

Die mogelijk ook bij jullie zijn bekend

 

Zo hebben we een Bert van Ee

En daar is volgens Sint toch echt iets mee

Zonder Hilde naar Santiago de Compostella te voet

Wel volledig volbracht en dat doet de Sint weer goed

 

Het bestuur is ook weer aardig op de rit

Met een secretaris vol pit

En een penningmeester goed bij kas

Met voorzitter TC af, is Dini goed in haar sas

 

Nieuwe setjes op de vrijdagavond

Coby en Marijke is zo’n paar dat nog niet bestond

En Joke Braams heeft De Slempers weer gevonden

Jan en Bé een keer voor niets, dat was zonde

 

Dan die ene avond zonder tafel zeven

Dat deed de vereniging wel even beven

De wedstrijdleiding had even een black out

En ging de tijdelijke rekenmeester in de fout

 

Dan hebben we nog het Leersumse paar

Netty en Ruud, nou die kennen elkaar

Die doen hun naam niet echt eer aan

In plaats van te zinken staan ze bijna bovenaan

 

En wat te denken van die Wildemannen?

Die raken echt niet overspannen

Zij spelen in volledige rust

Dat je daar bijna in slaap bij sust

  

Op een avond stormde een loopkaart weg

Dat was ook wat zeg!

Die Harrie was helemaal in de war

De kaart lag natuurlijk bij de bar!

 

En dan dat ene paar in de B

Die had geen idee wat het daar dee

Gelukkig heb Els en Jan het goed gedaan

En eindigden ze weer vooraan

 

Dan is er nog een stel die elkaar niet altijd vindt

Dat is wel even slikken voor de Sint

Want als je de op de rotonde de andere kant op rijdt

Dan kan het best dat daar ook je spel onder lijdt

  

Arnoud en Eveline een stevig paar

Spelen in de B jaar na jaar

Dat wordt anders hebben ze besloten

Als de rechtszaak is afgesloten

 

Yvonne en Marijke

Die komen niet iedere avond kijken

Dat kan je niet zeggen van Miep Damen en Iet van Oorschot

Die komen elke vrijdag wel aan bod

 

Dan hebben we nog niets gezegd over Ingrid en Joke

En over Lia en Alyde is ook niets te stoken

Sint en Piet maken er dan ook een einde aan

Het is tijd dat er weer gebridget gaat worden en wij weer gaan

                      
Sint en Piet


Nieuwjaarsdrive Bridgebond

Betsie, Maya, Diny en Dorith hebben zich als eersten aangemeld en gaan ons in Vianen vertegenwoordigen. Onderstaande uitnodiging om aan te melden komt hierbij te vervallen.

Bridgeclub De Slempers mag zondag 11 januari 2015 twee paren afvaardigen voor de Nieuwjaarsdrive van de Bridgebond. De drive in Vianen  begint om 12.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Dan vindt de prijsuitreiking plaats en is er gelegenheid om een hapje en een drankje te nuttigen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave kan via de mail aan de voorzitter. Wie het eerst komt het eerst maalt. Check uw mail en geef een reactie als u graag mee wilt spelen.


Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 14 november vindt in HC Hoenderdaal vanaf 19.00 uur de Algemene Ledenvergadering plaats, voorafgaand aan de vrije drive. In principe willen we uiterlijk om 20.00 uur gaan bridgen. Het bestuur houdt het kort en simpel, terwijl er wel een aantal beslissingen door de leden genomen moeten worden. Woensdag 5 november is de agenda met de bijlagen per mail aan alle leden verzonden. In de agenda staan ook nog een aantal linkjes naar o.a. de notulen van 2013.


Kerstdrive gaat niet door!

De geplande Kerstdrive op zaterdag 20 december 2014 zal niet doorgaan. Vrijdag 19 december konden we niet in Hoenderdaal terecht vanwege een evenement en kregen we zaterdag 20 december als alternatief aangeboden. Nu blijkt dat die zaterdag Dalto thuis speelt, waardoor er weinig tot geen parkeergelegenheid is en het restaurant afgeladen vol is op sommige momenten. We hebben als bestuur onze teleurstelling uitgesproken naar de bedrijfsleiding van Hoenderdaal en aangegeven dat we van dit 'alternatief' geen gebruik maken. De laatste competitiedag is dan vrijdag 12 december en treffen we elkaar in het nieuwe jaar op vrijdag 2 januari 2015.

Aankomend lid

We mogen Nienke Lettinga uit Zeist als aankomend lid van de club verwelkomen. We wensen haar veel bridgeplezier bij bridgeclub De Slempers!

Belangrijkste punten uit bestuursvergadering


Tijdens de bestuursvergadering op maandag 13 oktober jl. kwamen o.a. deze punten naar voren:

 • De leden hebben behoefte aan de nieuwe ledenlijst. Deze zal Frans verspreiden per mail.
 • Er zal een commissie worden samengesteld om de aanpassing van de statuten, huishoudelijk reglement en technisch reglement vorm te geven. Tijdens de ALV kunnen leden zich opgeven om hieraan hun medewerking te verlenen.
 • De uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering van 14 november zal eind oktober per mail aan de leden worden gezonden.
 • De Technisch Commissie verzorgt de Kerstdrive op zaterdag 20 december. Paren dienen zich aan te melden in het afmeldschrift, zodat tijdig duidelijk wordt hoeveel leden we die avond mogen verwelkomen.
 • Zomerbridge zal ook in 2015 worden georganiseerd. Goed voor de promotie van de club en voorbereiding van het seizoen.  

  Nieuwe kascommissie benoemd
  Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering is op 10 oktober een nieuwe kascommissie benoemd. De 37 aanwezige leden gingen akkoord met de voordracht van Dirk-Jan Jonkers en Herman Thoss. Deze benoeming was noodzakelijk in verband met het vertrek van Anton Meindertsma. Dirk-Jan en Herman brengen op de komende ledenvergadering vrijdag 14 november hun verslag uit

Bert heeft Santiago gehaald
Bert van Ee heeft zijn wandeltocht naar Santiago de Compostella voltooid! 

Ingrid Vonk kwam hem bij toeval tegen. De echtgenote van Ingrid maakte spontaan een plaatje van onze bedevaartganger met haar op het kerkplein in het Noordwesten van Spanje.

Bert, namens alle leden van De Slempers, gefeliciteerd met dit resultaat! 
Extra ledenvergadering

Op 10 oktober a.s. zal voorafgaand aan onze gebruikelijke bridgeavond een korte ingelaste algemene ledenvergadering worden gehouden met als enige agendapunt het kiezen van een nieuwe kascommissie. Omdat Anton Meindertsma zijn lidmaatschap van de Slempers heeft opgezegd, bestaat er statutair geen geldige kascommissie meer en kan er geen controle van de financiële jaarstukken meer plaatsvinden.

Om deze statutair voorgeschreven controle toch te kunnen uitvoeren, stelt het bestuur voor om op 10 oktober a.s. Dirk-Jan Jonkers en Herman Toss tot kascommissie te benoemen, om hiermee de periode tot de reguliere jaarlijkse ALV op 14 november a.s. te overbruggen. De uitnodiging is ook aan een ieder persoonlijk per mail gezonden.

Opening seizoen niet vlekkeloos verlopen

De eerste competitie avond verliep niet geheel vlekkeloos. Naar aanleiding daarvan de volgende opmerkingen:

Voor een betrouwbare uitslag van de resultaten zijn er per lijn minimaal 8 à 10 paren gewenst. Vrijdag waren er in de B-lijn maar 6 originele paren met een paar uit de A-lijn. Een paar viel uit doordat iemand zich niet had afgemeld waardoor ook nog eens een stilzit ontstond.


Het gevolg hiervan is dat een aantal spellen maar 3 of 4 keer is gespeeld wat in de uitslag een vertekend beeld geeft. Eigenlijk moeten we de competitie-avond voor de B-lijn van 5 september ongeldig verklaren. 

De meningen binnen het Bestuur zijn daar over verdeeld. Je straft in feite de mensen die wel zijn gekomen. Voorlopig handhaven we dus de uitslagen. 

Voor de komende avonden zullen we echter als de opkomst te laag is de uitslagen niet voor de competitie mee laten tellen en zoeken naar een mogelijkheid om de avond over te spelen.

Bovendien is de Technische Commissie samen met het Bestuur bezig kritisch te kijken naar onze Statuten, het Technisch Reglement en het Huishoudelijk Reglement. We zullen u daarover informeren in de volgende ALV en indien nodig nog een extra ALV inlassen. Dit alles met het doel het seizoen 2015-2016 geheel up to date te starten. 

Dit seizoen zullen we de oude regels hanteren en daar waar nodig ad hoc beslissingen nemen.
Tevens het dringende verzoek om op een juiste wijze af te melden. Dat kan in het schrift of telefonisch tot donderdag 17.00 uur op de afmeldtelefoon. Zet deze in uw mobiele telefoon, zodat het nummer altijd bij de hand is.

Cursus Spel Peil Ontwikkeling

De Bridgebond vraagt aan de verenigingen de cursus spelpeil ontwikkeling nog een keer onder de aandacht te brengen van de leden. Voor meer informatie klik op SPO.

Nieuwe indeling A- en B-lijn

Dini heeft weer een nieuwe indeling van de A- en B-lijn samengesteld en is terug te vinden onder het onderwerp uitslagen op deze site.

Nieuwe leden

We verwelkomen twee nieuwe leden: Joke Braams - Rood en Diny de Jong. We wensen de dames veel (bridge)plezier bij De Slempers.

Zomerbridge 29 augustus: Winst voor Els en Jan Nieuwenhuis


De laatste zomeravondbridge is vrijdag afgesloten met 14 paren, waaronder vier gasten. Els en Jan Nieuwenhuis scoorden het hoogst met 60,07%. Tonny Rijkenhuizen en Diny van Bueren deden het als gelegenheidspaar niet slecht en eindigden als tweede met 57,99%. Betsie en Maja zaten daar als derde kort achter met 57,29%. Marijke Blom en Coby Kragten sleepten met hun 50% net als de winnaars een fles wijn in de wacht. De zomeravondbridge zit er weer op, volgende week vrijdag 5 september begint de competitie. Nog niet iedereen is dan terug van vakantie, maar we gaan er weer een gezellig seizoen van maken. Klik op uitslag om te kijken wat de rest heeft gedaan.Belangrijkste mededelingen uit de bestuursvergadering


Tijdens de bestuursvergadering van maandag 25 augustus kwamen de volgende belangrijke onderwerpen aan de orde:

Gelet op de financiële gezonde postitie van de vereniging gaat de contributie van 85 euro niet omhoog. Oud-leden die opnieuw lid worden hoeven geen inschrijfgeld meer te betalen.

Dini heeft een nieuwe parenlijst gemaakt met 14 paren in de A-lijn en 13 in de B-lijn. Deze zal binnenkort op de website bekend worden gemaakt. 

Op grond van de uitslag van de enquete zal op zaterdag 20 december een kerstdrive worden gehouden. Er dienen zich dan tenminste 12 paren aan te melden (kan in het het schrift). Op de Algemene Ledenvergadering zal nog een oproep worden gedaan voor de organisatie.

Deelname aan Ruitenboertoernooi blijft gehandhaafd, ondanks de relatief lage opkomst.

Er is een nieuw Technisch Reglement samengesteld en zal na goedkeuring worden gepubliceerd.


Zomerbridge 22 augustus 2014: Winst voor Dorith en Diny!

Tijdens een rustige zomeravondbridge in HC Hoenderdaal wonnen Dorith van Delft en Diny van Bueren met 66,25%. Nipt tweede Els en Jan Nieuwenhuis met 63,75 en op de derde plaats eindigden met 54,17% Betsie van Breen-Nieuwenhuis en Maja Bezemer. Volgende week is de laatste zomeravondbridge om te oefenen voor het nieuwe bridgeseizoen, dat start op vrijdag 5 september.

Zomerbridge 15 augustus 2014: Winst voor Coby en Diny!

Diny de Jong en Coby Heikoop hebben vrijdag 15 augustus 2014 de zomeravondbridge met 63% gewonnen. Goede tweede met ruim 57% waren Francien van den Ham en Janny van Tellingen. Ingrid Vonk en Hans van Zundert volgden hen met ruim 54%. Klik op deze link voor de volledige uitslagen. Nog twee avonden zomerbridgen en dan start de competitie weer op vrijdag 5 september.

                


Zomerbridge 8 augustus 2014: Winst voor Janny en Diny!

Janny de Vries en Diny de Jong scoorden met 67,71% hoog in de A-lijn tijdens de zomeravondbridge in HC Hoenderdaal. Ze lieten Dorith van Delft en Diny van Bueren, die als tweede eindigden met 56,25% ver achter zich. Als derde eindigde het gastpaar Lesly en Martin Kolmer met 54,17%. In de B-lijn eindigden Iet van Oorschot en Miep Vossen als 1e met 55.75%. Klik op uitslagen voor een volledig overzicht van deze goed bezochte zomeravondbridge.

Lees ook het artikel in de Stichtse Courant.

Zomerbridge 1 augustus 2014

Vrijdag 1 augustus 2014 startte de zomeravondbridge bij De Slempers. Het was gezellig druk. De winnaars van de avond met 71,25% waren onze gasten uit Losser Miems en Frits Vasterd. Zij keerden terug naar hun tijdelijke verblijf in Doorn met twee heerlijke flessen wijn. Als tweede eindigden Diny van Bueren en Hans Fock met 64%. Op de derde plaats eindigden Francien van den Ham en Janny van Tellingen met 63,33. Els en Jan Nieuwenhuis en Hilde en Bert van Ee zaten beiden 1,5 % van de 50% en gingen eveneens met een fles wijn naar huis.  

                            


Volgende week vrijdag is er weer gelegenheid tot zomeravondbridgen. Inschrijven met partner kan aan de zaal in HC Hoenderdaal tussen 19.00 en 19.20 uur. 


Mailen mag ook naar dini@bridgeclubdeslempers.nl Kosten 2 euro per persoon. Leden betalen 1,50 euro.


Weer zomerbridge in augustus

In augustus is er iedere vrijdag weer zomerbridge om kennis te maken met de De Slempers of ter voorbereiding van het seizoen. De eerste vrijdag in september is de start van de competitie. 

Weet je al of je mee gaat spelen? Stuur dan een mailtje aan dini@bridgeclubdeslempers.nl

Inschrijven met partner van 19.00 tot 19.20 uur.
Bridgen van 19.30 tot 23.00 uur.
Pauze van 21.00 tot 21.30 uur. 


Kosten deelname 2 euro per persoon. Leden betalen 1,50 per persoon.Ineke Duetz overleden
Vandaag ontvingen we, via Joke de Kruif, het droevige bericht dat Ineke Duetz woendag 11 juni 2014 op 91-jarige leeftijd is overleden. We wensen familie en vrieden van Ineke veel sterkte met dit verlies. Er gelegenheid is tot het nemen van afscheid op woensdag 18 juni van 16.00 tot 17.00 uur in de kapel van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 20 juni om 15.00 uur, Den en Rust, Frans Halslaan 27 in Bilthoven. 

Het bestuur heeft namens de vereniging een bloemstuk verzorgd en Jan Nieuwenhuis zal namens het bestuur afscheid nemen van Ineke.


Cursus spelpeilontwikkeling
Rond 25 juni ontvangen alle leden van de bridgeverenigingen van de bond een uitnodiging voor een cursus. Deze zal in het najaar weer op diverse locatie worden gegeven. De bond verzoekt om dit onder de aandacht te brengen van onze leden. 

Els en Jan clubkampioenen 2013 - 2014

Els Nieuwenhuis - Smeenk en Jan Nieuwenhuis zijn sinds vrijdag 6 juni 2014 de nieuwe clubkampioenen. Zij herhaalden daarmee hun prestatie van vorig jaar! Nipt tweede waren Tonny Rijkenhuizen en Anton Meindertsma die het winnende koppel tot op een verschil van 25 punten naderden. Zij speelden toevallig ook hun laatste partij tegen elkaar.

                 


              

De winnaars mochten uit handen van de voorzitter de wisseltroffee in ontvangst nemen die bij wijze uitzondering al van de gravure van de winnaars was voorzien (gokje van de voorzitter!) Naast de beker kregen de winnaars een wijnpakket om hun kampioenschapp op passende wijze te kunnen vieren. Tonny en Anton kregen ook een fles wijn aangeboden. Na het drankje van het bestuur kwam een einde aan het seizoen 2013 - 2014.

We gaan ons opmaken voor het nieuwe seizoen dat start op vrijdag 5 september 2014. Ter voorbereiding is er op alle vrijdagen in augustus de traditionele zomerbridge.  


Clubkampioenschap 2013 - 2014     

1 Echtpaar-Nieuwenhuis             475

2 Rijkenhuizen-Meindertsma       450

3 Barnhoorn-Touwen                 405

complete uitslag

Enquête: Kerstdrive op 20 december in plaats van vrijdag 19 december.

Mededelingen uit de bestuursvergadering van 19 mei 2014

Dini Sas stopt als voorzitter van de TC. Zij blijft wel aan als gewoon lid. Statutair moet de Algemene Ledenvergadering (ALV) een nieuwe voorzitter TC kiezen, dat geldt ook voor de secretaris. Dolf van Dam neemt deze werkzaamheden nu waar. Jan Nieuwenhuizen heeft aangegeven dat hij wel voorzitter wil worden van de TC. Het bestuur komt hier op terug in de ALV van 14 november 2014. Mocht de ALV niet akkoord gaan dan dient er voor een andere oplossing gekozen te worden.

HC Hoenderdaal heeft laten weten dat de zaal op vrijdag 19 december 2014 niet beschikbaar is. Het bestuur wil graag aan de hand van een enquête peilen of er animo is voor een Kerstdrive op zaterdag 20 december. Graag de bovenstaande enquête invullen.

Er is een nieuwe jaarplanning voor 2014 – 2015. Deze is terug te vinden bij de agenda.

Het tarief van de zaalhuur bij HC Hoenderdaal is op basis van het indexcijfer verhoogt. Gelet op het aantal leden is het niet noodzakelijk dit door te rekenen in de contributie. Die zal dan ook niet worden verhoogd.

Voor de slotavond is besloten dat de aanwezigen na afloop een gratis consumptie krijgen aangeboden. In de pauze zal de bestelling hiervoor worden opgenomen.

Het bestuur zou toch graag weer een evenementencommissie in het leven willen roepen. Mochten er leden zijn die de evenementencommissie willen ‘bemensen’ dan kan dat kenbaar worden gemaakt aan het bestuur. Het eerste evenement is de Sint-drive. Voor de Nieuwjaarsdrive hebben zich al liefhebbers opgegeven.

De volgende vergadering zal op 25 augustus a.s. om 19.30 uur bij Dolf in Houten.

Het laatste bridgenieuws van de Bridgebond

Afritten A12 Driebergen vrijdag 23 mei afgesloten

Vrijdag 23 mei 2014 zijn de afritten Driebergen - Zeist op de A12 afgesloten. Omrijden via Bunnik of Maarsbergen is dan vereist. Tot a.s. vrijdag!

Nieuw lid

We mogen Ingrid Vonk uit Zeist als nieuw lid van de club verwelkomen. We wensen haar veel bridgeplezier bij bridgeclub De Slempers!

Let op: Goede Vrijdag 18 april is er geen bridge!

Kijk voor de zekerheid ook in de agenda om op de hoogte te blijven wanneer we spelen en wanneer niet. De vrijdag voor de Pasen is zo'n dag dat we niet spelen. We spelen 11 april de laatste zitting van Ronde 5. Op vrijdag 25 april spelen we een vrije drive.


Ruitenboertoernooi

 14 maart vond het Ruitenboertoernooi plaats. Voor de de 1e drie plaatsen in de A- en de B-lijn waren er flessen wijn te verdienen. De laatste fles wijn gaat naar Els en Jan, die de kaarten hebben gestoken voor de 16 paren die deelnamen aan het toernooi in Driebergen.
Diny van Bueren en Dorith van Delft vertegenwoordigen De Slempers tijdens de halve finales in Utrecht, Dolf en Adrie doen dit als winnaars van de B-lijn op zondag 13 april in Utrecht.
We wensen hen veel succes.


Nieuwe indeling competitie periode 5

Dini heeft de cijfertjes weer op een rijtje gezet, waardoor er voor periode vijf een nieuwe A-lijn en een nieuwe B-Lijn is ontstaan. Willy, Hannie, Ria, Nicole, Henriëtte, Herman, Sylvia en Frans gefeliciteerd met jullie promotie naar de A-lijn.

Een ieder veel bridgeplezier toegewenst in de een na laatste competitieronde.


Kaartlezen bij tegenspel
Vrijdag 28 februari zal Barbara Kingma ons 'bijspijkeren' met kaartlezen bij tegenspel. Voorbereiden op deze avond is mogelijk door het hoofdstuk te bestuderen in 'Hogerop' met Berry Westra deel 2. Veel plezier toegewenst tijdens deze leerzame avond. De competitie start weer op vrijdag 7 maart a.s.


Mededelingen uit de bestuursvergadering maandag 10 februari 2014
Vrijdag 28 februari zal Barbara Kingma ons 'bijspijkeren'. Het bestuur heeft de volgende onderwerpen opgegeven: De 4e kleur, uitkomen bij troef en SA-contract, bieden na een informatiedoublet, kaartlezen bij het afspelen. Mocht u verhinderd zijn, graag vermelden in het schrift.
Vrijdag 14 maart is het Ruitenboertoernooi. Op de kalender stond dit toernooi aangekondigd op 7 maart, dat is aangepast. De deelname bedraagt 4 euro per paar. De betaling vindt plaats op de avond zelf voorafgaand aan het toernooi. Voorinschrijven is niet nodig, afmelden wel, het liefst zo vroeg mogelijk in het schrift.
Dini gaat weer nieuwe hoesjes bestellen voor de systeemkaarten, zodat het achterwege blijven van de kaart op de tafel, zoals dat in het begin van het seizoen weer is afgesproken, geen excuus kan zijn. De systeemkaart is eenvoudig te maken en uit te printen met de volgende link.
De pagina evenementen en agenda is aangepast. De bridgedrives in de buurt zijn overzichterlijk geplaatst. Met een klik op het evenement kom je rechtstreeks op de website terecht van de organisatie.
De slotavond is vrijdag 6 juni 2014. De huldiging van de clubkampioenen vindt direct na de laatste competitieronde plaats. Het bestuur tracteert op een drankje. Er is behoeft aan uitleg van de uitslagen op de NBB-site. Die vindt u in het volgende onderwerp. 


Uitleg van de uitslagen op de NBB-site
Als de uitslag bekend wordt gemaakt, dan gaan de gegevens naar de NBB-site. Op deze site kan men terugkijken hoe men zelf heeft geboden, maar ook hoe andere paren in het zelfde spel hebben geboden en gescoord. Ga hiervoor naar de NBB-site. U vindt hiervoor een link bij het onderwerp Uitslagen en tabblad Competitie.

Klik op
NBB

U komt dan op:

Seizoen 2013/2014
 De Slempers serie 4 

Klik op
De Slempers serie 4U komt dan op:

De Slempers, serie 4

A-lijn  Gem.  1 
24 jan
2 
31 jan
3 
7 feb
4 5
1Jan Nieuwenhuis & Els Nieuwenhuis-Smeenk57,92  50,42  57,08  66,25      
2Tonny Rijkenhuizen & Anton Meindertsma56,94  45,42  51,67  73,75     

Dit is maar een deel van de tabel. Klik op op de datum, u komt dan op:

De Slempers op 7 februari 2014

A-lijn Paar Perc. Punten MP
Frequentiestaten
Gedetailleerde frequentiestaten
A1 Tonny Rijkenhuizen & Anton Meindertsma  73,75 177,00 17

Dit is maar een deel van de tabel. Klik op het paar en u krijgt de volgende tabel:
 

Paar A1:

Tonny Rijkenhuizen & Anton Meindertsma 
1e plaats met 73,75%

Spel Contract Res. Door Score Punten Perc.
Ronde 1, tafel 1 
NZ tegen A2 Francien van de Ham & Janny van Tellingen
15   +2  OW-440220,00
23   C  OW-110880,00
32  -1  NZ-50770,00
42SA  -4  OW+40010100,00
Gemiddelde:67,50
Dit is maar een deel van het overzicht van de tafels. Klik op het spelnummer en u krijgt deze tabel:

Gedetailleerde frequentiestaat spel 1

 
 Venster sluiten 

Spel 1
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-150 13 +2WestBarnhoorn-van Aken - TouwenWildeman-Veenendaal - Wildeman 10 0  100,00  0,00
-170 13 +3Westvan Dam - van DieRondeel - Gommers 8 2  80,00  20,00
-190 13 +4WestVossen - de Vriesvan Marle - Niels-Schalken 6 4  60,00  40,00
-420 15 +1Oostvan Breen-Nieuwenhuis - BezemerNieuwenhuis - Nieuwenhuis-Smeenk 4 6  40,00  60,00
-440 15 +2WestRijkenhuizen - Meindertsmavan de Ham - van Tellingen 2 8  20,00  80,00
-490 13SA +3Oostvan Bueren - van DelftBlom - Kragten 0 10  0,00  100,00
 

Op deze manier kunt u dus uw eigen overzicht bekijken, maar ook alle spellen. Per spel is dan te zien hoe er op is geboden en wat de score was per paar.

Mocht u nog vragen hebben, uw webmaster zal deze graag beantwoorden. Veel succes!.Nieuwjaarsdrive in beeld

Hilde en Bert verzorgden wederom een fantastisch Nieuwsjaarsbuffet met inbreng van alle leden. 
Herman Thoss maakte sfeervolle plaatjes. Alle foto's bekijken? Klik dan op de laatste foto.

Afspeelavond
Het bestuur heeft Barbara Kingma wederom bereid gevonden om een afspeelavond te organiseren op vrijdag 28 februari. Als u suggesties heeft voor onderwerpen stuur deze dan per email aan bestuur@bridgeclubdeslempers.nl

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
Het bestuur van bridgeclub De Slempers wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig 2014. We treffen elkaar weer op de Nieuwjaarsdrive op vrijdag 3 januari 2014. Trekt u ook wat leuks aan? Dini, Dolf, Adrie, Jan & Frans

                         

Sintdrive
Ondanks dat Sinterklaas schitterde door afwezigheid - hij had te druk om samen met de pieten de nodige voorbereidingen te treffen voor 5 december - genoten De Slempers van een gezellige Sintdrive. De banketstaven vlogen door de zaal en iedereen zong de Sinterklaasliedjes uit volle borst mee. Janny en Frans waren de verassende winnaars van de Sintdrive en mochten een liedje zingen bij Sinterdoornekamp! Zij waren niet de enige die een Sinterklaasliedje zongen. Mari en Conny staken het eerst van wal als zingend duo.Belangrijkste punten uit de bestuursvergadering
Besloten is om de onderstaande stemming leidend te laten zijn. De meerderheid van stemmen heeft opgeleverd dat we gewoon om 19.30 uur blijven beginnen en dat de pauze met 10 minuten wordt ingekort. De stemming is hiermee beëindigd.

De technische commissie gaat zich buigen over het technisch reglement, dat Dolf tegen het licht heeft gehouden. Hij heeft de nodige zinvolle opmerkingen geplaatst. Het bestuur constateert dat het reglement niet altijd wordt nageleefd tijdens de speelavonden. Meest in het oog springende overtreding is het niet aanbieden en/of aanwezig hebben van de systeemkaart. De wedstrijdleider zal hier weer extra op toezien. Mocht je nog geen systeemkaart hebben dan kan deze eenvoudig worden gemaakt door gebruik te maken van deze link van de Nederlandse Bridgebond.

Het bestuur is voornemens om Barbara Kingma voor volgend jaar weer een keer uit te nodigen voor een opfrisavond. Deze zal dan plaatsvinden op vrijdag 28 februari 2014.


Wel of geen pauze en hoe lang? (Stemming is beëindigd) 
Wel of niet eerder beginnen


Belangrijkste nieuws uit de Algemene Ledenvergadering
We hebben een nieuwe voorzitter, Frans Zuiderhoek, en een nieuwe penningmeester, Adrie van Die. Door deze bestuurswisseling is er een vacture voor secrtaris ontstaan. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij onze nieuwe voorzitter!
Met 2/3 van de stemmen voor en 1/3 tegen heeft de Algemene Ledenvergadering besloten om geen verdere activiteiten te ontplooien om tot één bridgevereniging te komen in Driebergen.
Hilde en Bert zich wederom bereid hebben verklaard om de Nieuwjaarsdrive te organiseren. Marijke gaat hen daarbij assisteren. Eveline en Andries staken hun vinger al op voor 2015!


Bridgecursus op TV
Woensdag 20 november start bij omroep MAX op Ned 2 om 14.40 uur een bridgecursus. Gedurende twaalf weken krijgen de kijkers in twaalf minuten de (basis)principes van het bridgen door de bekende Berry Westra voorgeschoteld. Kijken dus? Of anderen tippen voor dit unieke tv-programma.

Bridge on the water Amsterdam

Zaterdag 2 november namen 19 leden van bridgeclub De Slempers deel aan ‘bridge on the water’ in Amsterdam.  Afwisselend vonden de speelrondes plaats in een restaurant of op een rondvaartboot. Dit gaf een gezellige sfeer in het altijd drukke Amsterdam.  Francien en Janny eindigden bij de 1e 100!

Na afloop voeren we gedurende 1 uur met een rondvaartboot terug naar het station van Amsterdam. Het was inmiddels donker en de vele lichtjes gaven nog meer sfeer aan deze bijzondere bridgedrive.

De uitslagen van de Slempersleden:

61   56,92% Francien v.d. Ham & Janny van Tellingen
101 54,56% Nicole Schlosmacher & Ria Pouw
161 51,63% Elly Niels & Andries van Marle
193 50,46% Marijke Waanders & Joke Verhoef
198 50,27% Coby Kragten & M. Veerman
275 47,76% Maja Bezemer & Betsie van Breen
310 45,80% Sylvia Scheepmaker & Frans Zuiderhoek
337 44,46% Evelien Treels & Arnoud LeGrand
364 42,54% Dini Sas & Joke Slikker
412 34,30% Greetje van de Hoop & Jan Rozema

Donatie

Na afloop hebben we, nadat Joke 1,70 terugkreeg voor de lekkende bekertjes van de Hema, een donatie gedaan aan een zielige mevrouw op het station op Amsterdam CS. Naar verluid is zij aan de bedelstaf geraakt na de aankoop van een nieuwe Peugeot 308!

 


Algemene Ledenvergadering 15 november 2013
De ledenvergadering van vrijdag 15 november 2013 is een belangrijke bijeenkomst en begint om 19.00 uur. De vergadering kan iets langer duren dan normaal, omdat we gaan stemmen over de samenwerking met de andere bridgeclubs in Driebergen. Door iets eerder te beginnen blijft er toch nog genoeg tijd over voor de vrije drive. De leden krijgen de agenda en de daarbij behorende stukken, waaronder het contourendocument 'samen bridgen in Driebergen', binnenkort toegezonden.


In memoriam Agnes Balk


Agnes Balk was nog geen 1 jaar lid van onze vereniging toen zij ernstig ziek werd en kort daarna overleed. Zij speelde met Gerry Bijsterbos. Adrie van Die schreef een in memoriam.

Uit reacties van sommige van onze leden bleek dat zij er nog niet van op de hoogte waren dat Agnes Balk op 22 september is overleden, 2 maanden nadat bij haar longkanker was geconstateerd.

Het is allemaal ontzettend snel gegaan. Na een wekenlang verblijf in het Diaconessen Ziekenhuis in Utrecht is Agnes nog een paar dagen thuis geweest, maar al spoedig bleek dat haar fysieke toestand zo was verslechterd dat opname in het hospice Heuvelrug in Zeist noodzakelijk was. Hier is zij korte tijd later op zondagmiddag overleden.

Gerry, Dolf en Adrie hebben haar diverse keren bezocht en zijn ook naar de crematie op 27 september in crematorium Den en Rust geweest.

Op vrijdag 27 september hebben wij, voorafgaande aan de bridgedrive, Agnes herdacht met een kort in memoriam en een minuut stilte. Helaas heeft het lidmaatschap van onze vereniging voor haar slechts één jaar mogen duren.

Agnes is 67 jaar geworden.


Voor Gerry is het overlijden van Agnes, naast haar komende verhuizing naar Utrecht, mede aanleiding om zich te bezinnen of zij haar lidmaatschap van De Slempers zal voortzetten.


Vrije drive in plaats van competitieavond

In verband met het groot aantal verhinderingen vrijdag 27 september 2013 heeft de technische commissie besloten om dan een vrije drive te spelen en het vervolg van de competitie op te schuiven naar vrijdag 4 oktober 2013. Mocht u ook a.s. vrijdag verhinderd zijn laat dit dan weten via de afmeldtelefoon als u het nog niet in het schrift heeft gezet. Die avond is er een top-integraal met 1 lijn.

Bericht van de penningmeester

De penningmeester heeft 2/3 van de contributiegelden bij kunnen schrijven in zijn kasboek. Mogelijk is aan de anderen de e-mail ontschoten en maken zij binnenkort de contributie over naar rekeningnummer NL09 INGB 000 7988099 van Bridgeclub De Slempers in Driebergen. Allen dank daarvoor.
 


De Slempers geknipt voor U?

Of 'De Slempers' voor u geknipt is? Jos Bongerskan er over meepraten!

Van de bridgebond


Beste Clubadministrateur Meesterpunten,

Zoals u wellicht reeds gemerkt heeft zijn de Clubtabellen Meesterpunten voor parenwedstrijden met ingang van 1 september  jl. gewijzigd. Op vrijdag 30 augustus jl. hebben wij een bericht hierover op onze website geplaatst.

U treft onderstaand een toelichting aan op het hoe en waarom van de wijzigingen. De nieuwe tabellen vindt u op www.bridge.nl, onder Publicaties en dan rechtsonder bij Meesterpunten

De nieuwe tabellen worden automatisch toegepast bij alle clubparenwedstrijden vanaf 1 september. De clubs hoeven daarvoor geen wijzigingen in het NBB-Rekenprogramma aan te brengen.

NB. De clubsecretaris ontvangt dit bericht indien bij ons van de club noch een clubadministrateur meesterpunten, noch een contactpersoon NBB-Rekenprogramma bekend is.

Toelichting wijzigingen in de clubparentabellen meesterpunten per september 2013

Van diverse zijden is gevraagd waarom de beloningen in veel gevallen flink zijn gedaald.

De Commissie Meesterpunten heeft in 2009 het systeem gewijzigd van meesterpunten per competitie naar meesterpunten per avond. Na vier jaar  is een complete cylus voor de NBB-rating met het nieuwe systeem voltooid en is er een vergelijking gemaakt met de situatie van vóór 2009.

Het is nooit de bedoeling van de commissie geweest dat spelers voor een vergelijkbare prestatie, bijvoorbeeld derde van twaalf paren in de C-lijn van de club, steeds meer meesterpunten zouden krijgen. Noch was het de bedoeling dat men gemiddeld ten opzichte van de situatie vóór 2009 aanzienlijk meer meesterpunten zou gaan verdienen.

De afgelopen jaren hebben we het volgende zien gebeuren:

De gemiddelde rating loopt jaarlijks op, waardoor men bij ongewijzigde tabellen vanzelf in een hogere categorie komt, waardoor er meer meesterpunten worden verdiend voor dezelfde prestatie.

De ratingontwikkeling van de leden is de afgelopen jaren als volgt geweest:

(de rating wordt steeds bij aanvang van het seizoen voor het hele jaar vastgesteld)

seizoen 2006-2007     391

seizoen 2007-2008     382

seizoen 2008-2009     367

seizoen 2009-2010     359

seizoen 2010-2011     415

seizoen 2011-2012     486

seizoen 2012-2013     587

seizoen 2013-2014     685

Duidelijk blijkt dat sinds de invoering van de nieuwe tabellen per 2009, waarvan de effecten voor het eerst zichtbaar waren in de rating van seizoen 2010-2011, de gemiddelde rating flink is gestegen.

Bij clubparenwedstrijden waren de afgelopen seizoenen de gemiddelde rating per lijn als volgt:

Lijn                    A         B         C         D

seizoen 2009-2010     690       310       179       127

seizoen 2010-2011     761       386       243       181

seizoen 2011-2012     905       488       319       247

seizoen 2012-2013    1039       581       393       315

De bijbehorende tabellen in de periode 2009-2013

Lijn                  A       B       C       D

seizoen 2009-2010     7       5       3       2

seizoen 2010-2011     8       5       4       3

seizoen 2011-2012     9       6       5       4

seizoen 2012-2013     9       7       5       5

Er zijn twaalf tabellen, tabel  1 is de laagste tabel, tabel 12 de hoogste. Spelers werden de afgelopen jaren gemiddeld dus volgens een steeds hogere tabel beloond en kregen bij gelijkblijvende prestaties gemiddeld steeds meer meesterpunten.

De commissie is zich ervan bewust dat een aanpassing naar beneden niet door iedereen even leuk wordt gevonden. Toch vinden we deze in het licht van bovenstaande cijfers niet onredelijk en uiteraard zullen we ook weer correcties naar boven doorvoeren als te zijner tijd blijkt dat door deze aanpassing de gemiddelde rating gaat dalen onder het niveau van 2009.

Start nieuwe bridgeseizoen
Vrijdag 6 september start het nieuwe seizoen bij bridgeclub De Slempers. De indeling van de lijnen zijn bekend. De (nieuwe) leden ontvangen binnenkort een mail met een betalingsverzoek voor de contributie. Deze is wederom niet verhoogd en bedraagt 85 euro per persoon. Nieuwe leden betalen éénmalig 25 euro inschrijfgeld per persoon. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 7988099 t.n.v. bridgeclub De Slempers Driebergen. Veel bridgeplezier toegewenst het komende jaar!

Ben je onverhoopt verhinderd, meldt dit dan in het schrift of uiterlijk tot donderdag 17.00 uur op telefoonnummer 06-39122214. Hiermee voorkom je een stilzit voor de overige leden!


Zomerbridge 5

Chris Bor & Kees Jansen wonnen voor de tweede keer de zomeravondbridge. Veertien paren bezochten deze laatste avond. Er waren prijzen voor de 2e, en 13e plaats. Het paar dat precies 50% scoorde. Lia en Alyde, ging ook met wijn naar huis. Carola de gelegenheidspartner van Arnoud LeGrand mocht de poedelprijs in ontvangst nemen. Volgende week vrijdag start de competitie! Publicatie in De Weekkrant.

Zomerbridge 4

De vierde zomerbridgeavond is weer gezellig verlopen. Met 13 paren in een ruime zaal streden de Slempers om vier flessen wijn en de eeuwige roem! De eerste twee paren, zo besliste Harry, mochten met het alcoholische vocht de zaal verlaten. Volgende week is de laatse mogelijkheid om te 'trainen' voor het nieuwe seizoen. Opgave het liefst per mail aan dini@bridgeclubdeslempers.nl of uiterlijk voor 19.20 uur opgeven in de zaal.

Zomerbridge 3

De derde zomerbridgeavond was met 20 paren druk bezocht. Betsie en Maja scoorden het hoogst met ruim 66%. We verwelkomden 10 gasten. Ruim de helft had zich via de mail aangemeld bij dini@bridgeclubdeslempers.nl. Dini is daar erg blij mee, want dat scheelt met indelen op de avond zelf en je hoeft daN niet zo heel vroeg te komen! Volgende week de een na laatste avond, weet je of je komt? Graag een mailtje aan Dini. De flessen wijn gingen dit keer naar Betsie en Maja (1e), Tony en Anton (4e) en Marijke en Coby (7e). Coby Kragten had zich net als lid aangemeld. We wensen haar veel speelplezier bij De Slempers!

Zomerbridge 2

De tweede avond was het gezellig druk. Een dubbele opkomst (16 paren) en Dini was blij met de opgaven per mail. Die houden we er in. Deze avond werd gewonnen door Chris Bor & Kees Jansen, één van de vier paren die bij ons te gast waren.

 

Zomerbridge 1

De eerste zomerbridgeavond is alweer gespeeld. Ondanks het warme weer - in de zaal was het prima uit te houden met de airco - speelden we met acht paren. Het was weer ouderwets gezellig voor, tijdens en vooral na het bridgen. Elly Niels en Andries van Marle wonnen met 62,50% en sleepten daarmee de eerste flessen wijn weg. Els en Jan Nieuwenhuis scoorden precies 50% en kregen ook twee flessen wijn. Dini Sas en Joke Slikker kregen twee flessen wijn als poedelprijs.

Indeling paren seizoen 2013-2014
De indeling van de de A- en B-lijn voor het seizoen 2013-2014 is bekend!


Els en Jan Nieuwenhuis clubkampioenen 2012-2013
Op de laatste competitieavond is bekend geworden dat Els en Jan Nieuwenhuis de clubkampioenen zijn geworden van het seizoen 2012-2013. Van harte gefeliciteerd!


     klik op de foto voor meer foto's

Onder het genot van een drankje liep de spanning in de zaal op tijdens het uitrekenen door Dini.

En dan volgt natuurlijk de uitslag!

Laatste bridgeavond van het seizoen

Vrijdag 7 juni is de laatste bridgeavond van het seizoen. Na afloop van de laatste zitting van de laatste ronde van de competitie vindt de huldiging plaats van de clubkampioenen. Het gaat er nog om spannen welk paar dit gaat worden!

In augustus treffen we elkaar weer tijdens de zomerbridge. Leden spelen gratis mee, gasten betalen 2 euro per persoon, maar krijgen het inschrijfgeld weer terug als ze lid worden van De Slempers.

Nodig vrienden en kennissen uit!
Misschien kennen jullie iemand die kennis wil maken met De Slempers. Dan is de vrijdagavond in augustus het uitgelezen moment!


Nieuws van de Bridgebond 

Graag maakt de Bridgebond ons nu vast attent op een aantal zaken die niet alleen voor het bestuur, maar zeker ook voor alle andere leden van de vereniging, interessant zijn.

 • De Districtsdag op 28 september van 10.00 – 17.00
  Een hele dag? Jazeker, naast de items van de ALV is daardoor nu ook tijd voor:
  • ‘live arbitrages’ die ook voor niet-kaderleden leuk en leerzaam zullen zijn
  • de penningmeester heeft een financieel ‘kwartiertje’
  • er is tijd om met de voorzitter van gedachten te wisselen
  • er is een presentatie van een topbridger
  • de onderwijsadviseur kan u nog meer vertellen over de reeds uitgewerkte mogelijkheden om het spelniveau op uw club te verbeteren (zie ook www.nbbclubsites.nl/district/2 - linkerkolom ‘spelverbetering’)
  • er is gelegenheid om vragen te stellen over de (on)mogelijkheden van hetNBB-rekenprogramma, en
  • last but not least wordt er ook een flexibele bridgedrive georganiseerd 
   (binnenloop-bridge).
 • De openingsdrive (voorheen Besturendrive)
  Deze vervalt omdat er op de Districtsdag ook (maximaal) 24 spellen gespeeld kunnen worden.
   
 • Kaderdag voor docenten en/of arbiters op 12 oktober
  Op 12 oktober wordt er naast de vertrouwde kadermiddag voor arbiters ook een kaderochtend voor bridgedocenten georganiseerd.
 • De bridgecursus bij Omroep Max
  In het najaar start de cursus bij Omroep Max. Deze cursus zal een kennismaking met de verschillende onderdelen van het bridgen inhouden (12 keer ca 10 minuten).
  Onze onderwijsadviseur Martin Slagmolen zal u behulpzaam zijn als u geïnteresseerd bent in het opvangen tijdens de cursus en in het verder begeleiden van mensen die na deze cursus bridgen willen leren.
 • De diverse parencompetities (Open, Dames, Senioren en Gemengd)
  In september gaan de diverse Districtsparencompetities weer beginnen. Alle districtsleden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging voor die competities waar ze (mogelijk) belangstelling voor hebben. De data staan nu al vermeld op de website van het district zowel in de 'Kalender 2013-2014' als onder 'Data Parencompetities' (www.nbbclubsites.nl/district/2 - linker kolom).
 • De Nieuwjaarsdrive op 11 januari 2014Het lijkt ons een goede gedachte om het nieuwe jaar te beginnen met een bridgedrive voor bestuurs- en kaderleden van alle verenigingen van het district.
 • Eind 2013, begin 2014 wordt er weer een CLA-cursus gegeven (CLB weer in 2014-2015).

Over al deze zaken ontvangt u te zijner tijd nader bericht. Maar het zou prettig zijn als u 28 september, 12 oktober en
11 januari 2014 vast wilt noteren en deze met de overige genoemde data door wilt geven aan andere belanghebbenden en belangstellenden, want we willen u graag en veel ontmoeten!


Laatste periode competitie
Vrijdag 17 mei spelen we zitting 2 van de laatste periode (6) van de competitie. Op 24 en 31 mei spelen we respectievelijk zitting 3 en 4. Op vrijdag 7 juni is de laatste speelavond. We spelen dan zitting 5 en direct daarna huldigen we de clubkampioenen van het seizoen 2012 - 2013.

Al benieuwd naar de nieuwe data voor het seizoen 2013 - 2014?
Raadpleeg dan de kalender.

Zomerbridge 2013

Iedere vrijdag in augustus* om kennis te maken met de De Slempers of ter voorbereiding van het seizoen. De eerste vrijdag in september is de start van de competitie.

Inschrijven met partner van 19.00 tot 19.15 uur. Je kan ook een mailtje sturen aan dini@bridgeclubdeslempers.nl. Bridgen van 19.30 tot 23.00 uur. Pauze van 21.00 tot 21.30 uur. 


Kosten deelname 2 euro per persoon. Leden nemen gratis deel. Nieuwe leden krijgen de deelnamekosten terug. 

*Raadpleeg voor de zekerheid de kalender. 

Nieuwe schoenen!

Zo moet het ongeveer zijn gegaan met Wil de Gansz bij de Schoenenreus in Zeist. Marijke stuurde het volgende filmpje .

De Slempers bestaan 15 jaar!

Vrijdag 19 april vierde bridgeclub De Slempers haar 15-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit maakten Wil de Gansz en Ben Verkouden een jubileumlied en een nieuw logo.


       IDe Slempers ♣ 

                      Bridgeclub Driebergen sinds 17 april 1998


De foto's

Het lustrum was zo voorbij! Gelukkig hebben we de foto's nog!

De film

Jan Rozema legde het lustrum vast op film.

De tekst van het jubileumlied


Betsie en Maja waren kampioen,

dat wilden ze dit jaar weer overdoen.

Maar dat gaat dan toch niet gebeuren.

In plaats daarvan een plu met zoen!


Jos naar de fillum in zijn korte broek

enzag daar LeGrand en Zuiderhoek

ze dronken samen een lekker biertje.

Voor ’t sensuele filmbezoek


Kijk Dolf en Adrie zijn nog niet lang lid.

Ze zijn een heel goed bridgepaar met veel pit.

Toch gaan ze soms nog wel eens nahat.

Hier een plu voor een droge zit.


Mari en Conny zijn een paar apart

Zij kan goed koken, dat zit in haar hart

Volgend jaar gaan we bij haar smullen

We wachten er op met veel smart


Bert en Hilde is ons nieuwsjaarspaar

Ze deden het laatst voor het tweede jaar

Bert is op weg naar Compostella

En dat vindt Hilde niet zo raar

Refrein

Je bent niet groot, je maakt me wel vaak moe
Je logo is nu aan vervangen toe
Toch blijf ik altijd bij je bridgen
Ik zou niet anders weten hoe

 

Elly komt soms met eigen chauffeur.

Hij rijdt haar dan van deur tot deur. 

Opde club speelt ze met een ander.

Ze speelt met Dien haar eigen kleur. 


Anton en Tonny zijn het nieuwe paar,

die doen het heel goed dit bridgejaar,

wie weet gaan ze nog hoger scoren,

en worden zij de eindwinnaar


Jan Rozemaatje is vaak onderweg,

Heelsoms krijgt hij dan wel eens autopech.

Greetje weet hem dan toch te troosten.

Met deze plu vindt hij zijn weg


Ineke Duetz is vast ons oudste lid.

Ze speelt jaar in jaar uit met Dohorith

snelweg en morgen weer vroeg ohop

‘Nplu voor dames met veel pit.

Je bent hier lid en hebt een fijne hond.

Soms zit je hele hal onder de stront.

Maar voortaan kun je langer blijven.

Houdt deze plu maar voor zijn kont.

Refrein
Je bent niet groot, je maakt me wel vaak moe
Je logo is nu aan vervangen toe
Toch blijf ik altijd bij je bridgen
Ik zou niet anders weten hoe

 

Naar de nieuwe zaal
Vrijdag 5 april 2013 gaan we over naar de nieuwe zaal.
Zaal 'Leeuwenburg' zal dan ons nieuwe onderkomen zijn voor dit seizoen en ongetwijfeld ook voor het nieuwe seizoen. Haal de kostbare spullen uit de jaszakken, want de jassen hangen buiten de zaal op de gang.

Jubileumtoernooi

Vrijdag 19 april 2013 vieren we ons 15-jarig bestaan met een jubileumdrive in HC Hoenderdaal. Om 17.00 uur drinken we een borrel en daarna gaan we aan tafel voor een gezamenlijk buffet. Om 19.30 uur is de start van de drive. Pauze is zoals gewoonlijk om 21.00 uur en de uitslag om 23.00 uur. Bij verhindering graag tijdig vermelden in het schrift, afzonderlijk voor het buffet als voor de drive. 

Ingrid en Hans winnen het Ruitenboertoernooi 2013

Vrijdag 8 maart 2013 hebben we het Ruitenboertoernooi gespeeld. Ingrid Vonk en Hans van Zundert vielen die avond bij ons is en wonnen met 63,19%. Tonny Rijkenhuizen en Anton Meindertsma eindigden op de tweede plaats en zij gaan 'De Slempers' samen met Adrie van Die en Dolf van Dam (2e in de B) vertegenwoordigen tijdens de halve finale op zondag 15 april te Utrecht.

3Bergen Wisseltrofee

Het inschrijfformulier van dit evenement liggen vrijdag op de wedstrijdtafel. De wedstrijd wordt gespeeld in HC Hoenderdaal op zaterdag 7 september 2013. Door de verhoging van de prijzen van de consumpties zal het inschrijfgeld 40 euro per paar zijn. Zet u het alvast in uw agenda? Meer informatie is te verkrijgen bij Jan Nieuwenhuis.

Afspeelavond met Barbara Kingma

Op verzoek van de Algemene Ledenvergadering heeft Barbara Kingma op 22 februari 2013 een instructieavond verzorgd. De avond stond in het teken van 'afspelen'. Na een korte instructie boden we in eerste instantie zelf en speelden we daarna af vanuit het juiste bod. Hierna evalueerden we ons spel, iedereen speelde namelijk dezelfde spelen. Het was een leerzame en gezellige bridgeavond met veel nuttige tips. Zeker voor herhaling vatbaar! 

Extra competitieavond in juni
Door het uitvallen van de competitieavond tussen Kerst en Oud en Nieuw plakken we in juni nog 1 vrijdag er aan. Op vrijdag 7 juni 2013 spelen we de vijfde zitting van de zesde ronde en huldigen we daarna de clubkampioenen!
 

Gaat bridgen nu wel of niet door?

Stel het is slecht weer of er is een andere reden dat het bridgen niet door gaat op vrijdagavond. In geval van aflasting zal dit vanaf 15.00 uur op de site bekend worden gemaakt in de intro. Dezelfde mededeling komt ook op ons twitteraccount te staan. U kunt deze opslaan bij uw favorieten op de smartphone of computer. 

Korte mededelingen uit de bestuursvergadering van 3 december 2012

Het bestuur is in de nieuwe samenstelling bij elkaar gekomen en daar zijn een paar belangrijke punten uitgekomen: 

Vrijdag 18 januari 2013 spelen we op verzoek van HC Hoenderdaal in de zaal aan de voorzijde bij de hoofdingang. Dit heeft te maken met een evenement die dag, dat in de hele sporthal wordt gehouden. We kunnen dan vast kennismaken met de zaal waar we na de zomer mogelijk in gaan spelen. Als we dan definitief naar deze zaal verhuizen zullen alle tafels ook bridgetafels zijn (vierkant).

Vrijdag 19 april 2013 vieren we het 15-jarig jubileum van bridgeclub 'De Slempers'. U wordt dan om 17.00 uur in HC Hoenderdaal verwacht. Een diner maakt deel uit van deze avond. Noteert u het vast in uw agenda?

Adrie van Die, onze nieuwe secretaris, gaat o.a. de ledenlijst bijhouden. Wijzigt er iets aan uw gegevens geef het dan aan hem door. Zijn e-mailadres is adrie@bridgeclubdeslempers.nl . Hij gaat o.a. ook zorg dragen voor de bridgeuitslagen van 'De Slempers' in de plaatselijke krant. 

Nieuwe leden 

We heten de Gerry Bijsterbosch, Agnes Balk en Anton Meindertsma officieel welkom bij onze club. Na de proefperiode hebben zij besloten om lid te worden van 'De Slempers'. We wensen hen veel bridgeplezier toe. Het ledenaantal is hiermee gestegen naar 56. Er is nog plaats voor acht nieuwe leden.

Alerten: Hoe was het ook al weer?
Greetje en Jan zetten het nog een keer op een rij: Alert

Kennnismaking

De dames Gerry Bijsterbosch en Agnes Balk komen de komende periode kennismaken met 
onze bridgeclub. Ook Anton Meindertsma maakt kennis met onze club.We wensen hen veel bridgeplezier!

Nieuwe leden 

We heten Dolf van Dam en Adrie van Die, de winnaars van de zomeravondbridge van 17 augustus, van harte welkom op de club. Dit welkom is ook voor Dick van Lieshout en Andries van Marle. We wensen hen veel bridgeplezier toe bij de Slempers.


Ad Frasa beëindigt lidmaatschap
Ad Frasa heeft laten weten dat hij niet langer meer lid en voorzitter kan zijn van de 'Slempers'. Agelopen vrijdag is dit bekend gemaakt tijdens de zomeravondbridge. Een citaat uit zijn mail:

'Na lang wikken en wegen, moet ik om mij moverende redenen, mijn lidmaatschap en natuurlijk daarmee verbonden mijn voorzitterschap van bridgeclub 'De Slempers' met ingang van het nieuwe seizoen opzeggen! Als er iets moeilijk bij mij valt, is dat wel deze beslissing, maar ik wel eens eerder gezegd, als er een andere oplossing was, dan zou ik dat graag aanvaarden!'


Het bestuur en de leden van bridgeclub respecteren dit besluit van Ad en we zullen op een geschikt moment persoonlijk afscheid van hem nemen.


Wist u dat?

Bridgeclub De Slempers heeft nu ook een website bij NBB heeft?