I ♥ De Slempers ♣ ♦ ♠

Viertallen

Aan:
 
Besturen van de verenigingen van het District Utrecht
 
Viertallenleiders van deze verenigingen
 
Lelystad, 4 september 2014
 
In het seizoen 2011-2012 heeft het district voor de eerste maal de competitie om de districtsbeker 
 
georganiseerd, en sindsdien hebben veel verenigingen (meer dan 20) met veel plezier daaraan mee 
 
gedaan.
 
Daarom hebben we hier een jaarlijkse traditie van gemaakt.
 
Nog even op een rijtje:
 
- De competitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem; de winnaar gaat door naar de 
 
volgende ronde. De loting voor de eerste ronde vindt plaats tijdens de districtsdag op zaterdag 27
 
september.
 
- Een wedstrijd bestaat uit 24 spellen en elke maand wordt één ronde gespeeld.
 
- Als er 16 of meer teams inschrijven, vindt de eerste ronde plaats in de maanden november en
 
december, de tweede ronde in januari, de derde in februari, de halve finales in maart en de finale in 
 
mei. Bij meer dan 32 teams zijn er voorrondes in oktober.
 
- Elke vereniging van ons district mag één viertal inschrijven.
 
- Alle spelers van het viertal moeten lid zijn van de vereniging waarvoor ze uitkomen. In het 
 
bestuursteam mogen spelen de bestuursleden en hun levens- of bridgepartner
 
- Spelers die van meer verenigingen lid zijn, kunnen maar voor één vereniging uitkomen.
 
- In elke ronde mag de samenstelling van het viertal desnoods geheel gewijzigd worden; er zijn dus 
 
geen “invallers” nodig en bij de aanmelding behoeven geen namen opgegeven te worden.
 
- Er zijn geen voorwaarden voor speelsterkte; elke vereniging màg zijn sterkste spelers opstellen.
 
- Een wedstrijd wordt door het team dat als bovenste vermeld staat, georganiseerd. Dat team neemt 
 
het initiatief.
 
- Plaats en tijdstip worden door de beide teams in onderling overleg vastgesteld. Dat mag op een 
 
clubavond zijn, maar ook bij een van de teamleden thuis of in de wachtkamer 1e
 
Centraal Station in Amsterdam. De enige voorwaarde is dat een wedstrijd in de vastgestelde maand 
 
wordt gespeeld.
 
- Er worden na afloop van de competitie meesterpunten verstrekt, afhankelijk van het aantal 
 
gespeelde wedstrijden. Daarom moet er bij elke wedstrijd een uitslagformulier worden ingevuld met 
 
daarop de namen van alle spelers; dit formulier moet zo spoedig mogelijk naar mij worden gestuurd, 
 
zodat ik op de website de stand actueel kan houden.
 
Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 25 september, de inschrijving van uw vereniging. 
 
Een mailtje naar mij is daarvoor voldoende. Daarbij s.v.p. aangeven naam, adres en telefoonnummer(s) 
 
van de contactpersoon.
 
Het Districtsbestuur rekent op een grote belangstelling!
 
Met hartelijke groeten,
 
klasse van het 
 
Harry Janssen, DKL-viertallen
 
Badweg 1c 8223 PA Lelystad 06-53530948 dkl-utrecht@planet.nl