I ♥ De Slempers ♣ ♦ ♠

Alerteren

Hoofdregel Alerteren
Elke bieding van uw partner alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenstanders een andere betekenis verwachten! Let ook op het hieronder beschreven verplichte Pré-alert !!

Openheid gemaakte afspraken
Bridge moet met openvizier worden gespeeld; geheime afspraken zijn absoluut verboden. De tegenstanders hebben recht op alle informatie. Volledige openheid dus (full disclosure). Voor die openheid kennen we een aantal instrumenten.

Systeemkaart
Voor aanvang van elke ronde wisselen de spelers hun systeemkaart uit. Op veel clubs en toernooien is dat verplicht. Helaas houden veel spelers zich daar niet aan. Zonder systeemkaart zal de arbiter een bieding met twijfelachtige uitleg eerder aanmerken als 'verkeerde uitleg' dan met een systeemkaart. Een systeemkaart heft de alerteerplicht nooit op.

Pré-alert !!!!!!!!!
Voor aanvang van de ronde attendeert u de tegenstanders op bijzondere afspraken, vooral als die minder gangbaar zijn. Denk aan conventies als Transfer-Walsh, transferpreëmpts, ongebruikelijke openingen, met name op 2-niveau, 1SA-openingen die minder dan 11 punten kunnen bevatten ('10-12 sans') of niet persé een SA-verdeling aangeven. Het pré-alert ontheft u niet van de alerteerplicht.

Niet alerteren  ( tenzij de hoofdregel van toepassing is )

·      Biedingen die alleen interesse tonen in de geboden speelsoort.

·      1 klaver en 1 ruiten als dat minstens een 3-kaart belooft.

·      Alle biedingen op 4-hoogte ná de eerste biedronde (gerekend vanaf het openingsbod).

·      Doublet; maar sinds 2008 moet ook het doublet worden gealerteerd als u kunt        vermoeden dat de tegenstanders een andere betekenis verwachten.

·      1SA-opening met lichte afwijking                  
- minimaal 14 en maximaal 18 punten                                                    
- mogelijk 5-kaart hoog of 6-kaart laag

Wel alerteren
Elke bieding die meer of iets anders belooft dan interesse in de geboden speelsoort. Dus ook 1 klaveren als dat minimaal een 2-kaart belooft, Stayman, de kunstmatige antwoorden daarop, zoals 2 ruiten als ontkenning voor een hoge 4-kaart. Jacobytransfers en transfers voor de lage kleuren.

Correct alerteren
De speler die alerteert, moet erop letten dat beide tegenstanders zijn alert zien.
Alerteren kan op verschillende manieren. Met de Alertkaart, het uitspreken van : 'Alert' of met een klop op tafel. Maar wel consequent op dezelfde wijze alerteren; niet de ene keer het kaartjes en de volgende keer kloppen.
U kunt uw tegenstanders verzoeken hun biedingen niet  te alerteren. Indien u van dat recht gebruikmaakt, heft u daarmee niet uw eigen alerteerplicht op.

Vragen naar de reeds gedane biedingen met de betekenis:

U mag de systeemkaart van de tegenstander voor en tussen de spellen inzien, en tijdens het bieden alleen als u aan de beurt bent.

Elke speler mag als hij aan de beurt is om te bieden, vragen naar het voorafgaande biedverloop en de uitleg.

U mag geen informatie vragen ten behoeve van uw partner!

Nadat het bieden is afgesloten (drie achtereenvolgende passen) mogen de leider en de tegenspelers alleen nog naar het biedverloop en de betekenis van de biedingen vragen als ze aan de beurt zijn om in de eerste slag te spelen.

De speler die uitkomt mag dat vragen tot hij zijn uitkomst heeft bepaald.

De partner van de speler die uitkomt, heeft nog twee kansen: tussen het moment dat zijn partner de uitkomstkaart heeft bepaald en het moment dat die open ligt en als hij zelf aan de beurt is om in de eerste slag bij te spelen.

De leider mag naar het voorafgaande biedverloop vragen tot hij dummy laat bijspelen.

Alle spelers mogen na afloop van het bieden vragen de biedkaarten nog even te laten liggen, zodat het biedverloop zichtbaar blijft. Dat mag totdat de uitkomstkaart is opengelegd.